Në datën 8 qershor 2018 u organizua ceremonia e përurimit të ambienteve të reja, ku do të ushtrojnë veprimtarinë Kolegji i Posaçëm i Apelimit dhe Komisionerët Publikë.Në këtë ceremoni morën pjesë të gjithë anëtarët e institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, Vëzhguesit Ndërkombëtarë të ONM-së, Ambasadori i SHBA-së, Zv.shefi i misionit të Delegacionit të BE-së, ambasadorët e shteteve, të cilëve u përkasin Vëzhguesit Ndërkombëtarë dhe përfaqësues të misioneve OPDAT dhe Euralius.Të pranishmit në këtë ceremoni u përshëndetën nga Kryetarja e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit dhe Komisionerët Publikë, z. Florian Ballhysa dhe z. Darjel Sina.

Fjala përshëndetëse e z. Florian Ballhysa  Kliko këtu

Fjala përshëndetëse e z. Darjel Sina  Kliko këtu