Raport monitorimi për periudhën janar – prill 2018

Raport monitorimi për periudhën janar – gusht 2018

Raport monitorimi për periudhën janar – dhjetor 2018


Raport monitorimi për periudhën janar – prill 2019

Raport monitorimi për periudhën janar – gusht 2019

Raport monitorimi për 12- mujorin e vitit 2019