1705, 2019

Ju kërkojmë ndjesë, po punojmë për përditësimin e informacionit në rubrikat e dedikuara.

Vendndodhja

Vendndodhja jonë: 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”;

Njësia Administrative nr. 5;

Kodi postar: 1019, nr. 8;

Tiranë, Shqipëri 

Kontakt: info@ikp.al