2603, 2020

Njoftim për pezullimin e afateve të ankimit

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, bazuar në Aktin Normativ nr. 9, datë 25.3.2020, deri në përfundim të gjendjes së epidemisë shkaktuar nga përhapja e COVID-19, pezullohen të gjitha afatet për paraqitjen e ankimeve nga […]

1203, 2020

Njoftim për kufizimin e veprimtarisë institucionale

Në kuadër të përshkallëzimit të masave mbrojtëse nga COVID-19, Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton kufizimin e mëtejshëm të veprimtarisë institucionale dhe dërgimin e punonjësve në shtëpi, deri në një njoftim të dytë zyrtar.

Në vijim, prej […]

1003, 2020

Njoftim mbi shërbimin e pritjes me publikun

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, duke nisur nga data 10.3.2020, do të ndërpritet shërbimi i pritjes me publikun në ambientet e IKP-së, sipas udhëzimeve të miratuara nga autoritetet përkatëse shtetërore, referuar protokollit të Organizatës […]

Vendndodhja

Vendndodhja jonë: 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”;

Njësia Administrative nr. 5;

Kodi postar: 1019, nr. 8;

Tiranë, Shqipëri 

Kontakt: info@ikp.al