MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 182, datë 18.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ardian Ylli

Vendim nr. 182, datë 18.7.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 177, datë 8.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Alfred Agolli

Vendim nr. 177, datë 8.7.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 188, datë 24.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Maela Alicanaj

Vendim nr. 188, datë 24.7.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 175, datë 4.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Seknaj (Durraj)

Vendim nr. 175, datë 4.7.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 181, datë 18.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elida Kaçkini

Vendim nr. 181, datë 18.7.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 147, datë 16.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Pasho

Vendim nr. 147, datë 16.5.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 192, datë 31.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Altin Dumani

Vendim nr. 192, datë 31.7.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 191, datë 26.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Klodjan Braho

Vendim nr. 191, datë 26.7.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 185, datë 23.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Olsian Çela

Vendim nr. 185, datë 23.7.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 166, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gurali Brahimllari

Vendim nr. 166, datë 21.6.2019  Kliko këtu