MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 144, datë 30.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elidjana Kasa

Vendim nr. 144, datë 30.4.2019  Kliko këtu

Qershor 17th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 137, datë 9.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edison Ademi

Vendim nr. 137, datë 9.4.2019  Kliko këtu

Qershor 6th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 109, datë 19.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irma Balli

Vendim nr. 109, datë 19.2.2019  Kliko këtu

Qershor 6th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 142, datë 19.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Dhorina Theodhori

Vendim nr. 142, datë 19.4.2019  Kliko këtu

Qershor 5th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 143, datë 26.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Rexhep Bekteshi

Vendim nr. 143, datë 26.4.2019  Kliko këtu

Maj 30th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 136, datë 9.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Fehmi Petku

Vendim nr. 136, datë 9.4.2019  Kliko këtu

Maj 30th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 145, datë 8.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Apostol Prifti

Vendim nr. 145, datë 8.5.2019  Kliko këtu

Maj 27th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 141, datë 18.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Esmeralda Xhili (Çeka)

Vendim nr. 141, datë 18.4.2019  Kliko këtu

Maj 24th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 115, datë 11.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsida Xhaferllari

Vendim nr. 115, datë 11.3.2019  Kliko këtu

Maj 21st, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 135, datë 5.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Albana Boksi

Vendim nr. 135, datë 5.4.2019  Kliko këtu

Maj 16th, 2019|MOSANKIME|0 Comments