MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 125, datë 26.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Fatmir Lushi

Vendim nr. 125, datë 26.3.2019  Kliko këtu

Maj 16th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 124, datë 26.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Çlirim Shahini

Vendim nr. 124, datë 26.3.2019  Kliko këtu

Maj 16th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 116, datë 21.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Pashk Gjaci

Vendim nr. 116, datë 21.3.2019  Kliko këtu

Maj 10th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 111, datë 27.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çeno

Vendim nr. 111, datë 27.2.2019  Kliko këtu

Maj 10th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 117, datë 21.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ornela Naqellari

Vendim nr. 117, datë 21.3.2019  Kliko këtu

Maj 9th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 140, datë 16.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ardian Nezha

Vendim nr. 140, datë 16.4.2019  Kliko këtu

Maj 3rd, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 113, datë 8.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arqilea Koça

Vendim nr. 113, datë 8.3.2019  Kliko këtu

Prill 26th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 134, datë 4.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Fusha

Vendim nr. 134, datë 4.4.2019  Kliko këtu

Prill 24th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 133, datë 3.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Halil Vani

Vendim nr. 133, datë 3.4.2019  Kliko këtu

Prill 23rd, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 132, datë 2.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bujar Çiçi

Vendim nr. 132, datë 2.4.2019  Kliko këtu

Prill 19th, 2019|MOSANKIME|0 Comments