MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 165, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Klodiana Veizi

Vendim nr. 165, datë 21.6.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 171, datë 26.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Eugen Beçi

Vendim nr. 171, datë 26.6.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 158, datë 14.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Vladimir Mara

Vendim nr. 158, datë 14.6.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 186, datë 23.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Arjana Fullani

Vendim nr. 186, datë 23.7.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 172, datë 27.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alketa Nushi

Vendim nr. 172, datë 27.6.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 163, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Esmeralda Keshi (Cami)

Vendim nr. 163, datë 19.6.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 160, datë 14.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Shkëlzen Cena

Vendim nr. 160, datë 14.6.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 154, datë 10.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeledi Hajro

Vendim nr. 154, datë 10.6.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 152, datë 7.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edvin Kondili

Vendim nr. 152, datë 7.6.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 164, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Margarita Buhali

Vendim nr. 164, datë 19.6.2019  Kliko këtu