MOSANKIME

MOSANKIME

1704, 2019
1104, 2019
1503, 2019
1206, 2018
1206, 2018
1206, 2018

E RE - Njoftim për shtyp

Komisioneri Publik ankimoi vendimin nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka PDF

Latest - Press release

The Public Commissioner appealed to the Appeal Chamber the Decision No. 112/2019 for the re-evaluation subject Mr. Dritan Peka PDF