NJOFTIME 

1611, 2018

Njoftim për shtyp

16.11.208

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1511, 2018

Njoftim për shtyp

15.11.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1211, 2018

Njoftim për shtyp

12.11.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3110, 2018

Njoftim për shtyp

31.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2610, 2018

Njoftim për shtyp

26.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1210, 2018

Njoftim për shtyp

12.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

510, 2018

Njoftim për shtyp

5.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2409, 2018

Njoftim për shtyp

24.9.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1409, 2018

Njoftim për shtyp

14.9.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1009, 2018

Njoftim për shtyp

10.9.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2908, 2018

Njoftim për shtyp

29.8.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2808, 2018

Njoftim për shtyp

28.8.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1408, 2018

Njoftim për shtyp

14.8.2018 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1008, 2018

Njoftim për shtyp

10.8.2018

Në datë 3.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

908, 2018

Njoftim për shtyp

9.8.2018

Në datë 1.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

908, 2018

Njoftim për shtyp

9.8.2018

Në datë 2.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

608, 2018

Njoftim për shtyp

6.8.2018

Në datë 24.7.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2607, 2018

Njoftim për shtyp

26.7.2018

Sot, më datë 26.7.2018, Komisioneri Publik, në ushtrim të funksionit […]

2007, 2018

Njoftim për shtyp

20.7.2018

Në datë 13.7.2018, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit u ka […]

1607, 2018

Njoftim për shtyp

16.7.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1207, 2018

Njoftim për shtyp

12.7.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]