NJOFTIME

NJOFTIME 

1904, 2019

Njoftim për shtyp

19.4.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1804, 2019

Njoftim për shtyp

18.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1704, 2019

Njoftim për shtyp

17.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1204, 2019

Njoftim për shtyp

12.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1004, 2019

Njoftim për shtyp

10.4.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2003, 2019

Njoftim për shtyp

20.3.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1103, 2019

Njoftim për shtyp

11.3.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

703, 2019

Njoftim për shtyp

7.3.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2802, 2019

Njoftim për shtyp

28.2.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2502, 2019

Njoftim për shtyp

25.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1902, 2019

Njoftim për shtyp

19.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1302, 2019

Njoftim për shtyp

13.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1302, 2019

Njoftim për shtyp

13.2.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

802, 2019

Njoftim për shtyp

8.2.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

502, 2019

Njoftim për shtyp

5.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

102, 2019

Njoftim për shtyp

1.2.2019

Në datë 20.12.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

3101, 2019

Njoftim për shtyp

31.1.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2501, 2019

Njoftim për shtyp

25.1.2019

Në datë 27.11.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2012, 2018

Njoftim për shtyp

20.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1812, 2018

Njoftim për shtyp

18.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1712, 2018

Njoftim për shtyp

17.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1712, 2018

Njoftim për shtyp

17.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1312, 2018

Njoftim për shtyp

13.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1312, 2018

Njoftim për shtyp

13.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1112, 2018

Njoftim për shtyp

11.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2011, 2018

Njoftim për shtyp

 20.11.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1611, 2018

Njoftim për shtyp

16.11.208

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1511, 2018

Njoftim për shtyp

15.11.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1211, 2018

Njoftim për shtyp

12.11.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3110, 2018

Njoftim për shtyp

31.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2610, 2018

Njoftim për shtyp

26.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1210, 2018

Njoftim për shtyp

12.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

510, 2018

Njoftim për shtyp

5.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2409, 2018

Njoftim për shtyp

24.9.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1409, 2018

Njoftim për shtyp

14.9.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1009, 2018

Njoftim për shtyp

10.9.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2908, 2018

Njoftim për shtyp

29.8.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2808, 2018

Njoftim për shtyp

28.8.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1408, 2018

Njoftim për shtyp

14.8.2018 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1008, 2018

Njoftim për shtyp

10.8.2018

Në datë 3.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

908, 2018

Njoftim për shtyp

9.8.2018

Në datë 1.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

908, 2018

Njoftim për shtyp

9.8.2018

Në datë 2.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

608, 2018

Njoftim për shtyp

6.8.2018

Në datë 24.7.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2607, 2018

Njoftim për shtyp

26.7.2018

Sot, më datë 26.7.2018, Komisioneri Publik, në ushtrim të funksionit […]

2007, 2018

Njoftim për shtyp

20.7.2018

Në datë 13.7.2018, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit u ka […]

1607, 2018

Njoftim për shtyp

16.7.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1207, 2018

Njoftim për shtyp

12.7.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

E RE - Njoftim për shtyp

Komisioneri Publik ankimoi vendimin nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka PDF

Latest - Press release

The Public Commissioner appealed to the Appeal Chamber the Decision No. 112/2019 for the re-evaluation subject Mr. Dritan Peka PDF