Regjistri i parashikimit të prokurimit publik – viti 2018

Regjistri i realizimit të prokurimit publik për vitin 2018

Regjistri i parashikimit të prokurimit publik – viti 2019

Regjistri i realizimit të prokurimit publik për muajt  janar – prill, të vitit 2019