Responsible Authority for the Prevention of Conflict of Interest

Name/Surname: Adelina Kastarti

E-mail: adelina.kastrati@ikp.al

Name/Surname: Anjeza Koleka

E-mail: anjeza.koleka@ikp.al

Name/Surname: Ortensa Marini

E-mail: ortensa.marini@ikp.al

 


 

Address: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”; Administrative Unit No. 5;

ZIP Code: 1019; No. 8;

Tiranë, Albania

Contact us: info@ikp.al

Working Hours:

Monday – Thursday 08:00 a.m-16:30 p.m.

Friday 08:00 a.m. -14:00 p.m.

E RE - Njoftim për shtyp

Komisioneri Publik ankimoi vendimin nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka PDF

Latest - Press release

The Public Commissioner appealed to the Appeal Chamber the Decision No. 112/2019 for the re-evaluation subject Mr. Dritan Peka PDF