ANKIME

Ankim kundër vendimit nr. 342, datë 2.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elbana Lluri

Ankim datë 14.4.2021
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 332, datë 12.1.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Lindita Male (Ziguri)

Ankim datë 13.4.2021
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 318, datë 3.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kujtim Luli

Ankim datë 24.2.2021
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 325, datë 14.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Rilinda Selimi

Ankim datë 12.2.2021
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ngresi

Ankim datë 11.2.2021
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 287, datë 4.8.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Mici

Ankim datë 20.1.2021
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 316, datë 17.11.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ibrahim Hoxha

Ankim datë 3.12.2020
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 286, datë 4.8.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Shala

Ankim Kliko këtu 
Rekomandimi i ONM-së Kliko këtu
Raporti i KP z. D.Sina Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 275, datë 20.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Osmani (Xhengo)

Ankim datë 30.10.2020
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 276, datë 21.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Brahimi

Ankim datë 23.10.2020
Kliko këtu