ANKIME

Ankim kundër vendimit nr. 169, datë 26.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Regleta Panajoti

Ankim datë 18.9.2019
Kliko këtu

Shtator 18th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 161, datë 18.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kastriot Selita

Ankim datë 8.8.2019
Kliko këtu

Gusht 8th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 162, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Kajana

Ankim datë 2.8.2019
Kliko këtu

Gusht 2nd, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka

Ankim datë 19.4.2019
Kliko këtu

Prill 19th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 103, datë 5.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Donika Prela

Ankim datë 10.4.2019
Kliko këtu

Prill 10th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adnand Kosova

Ankim datë 13.2.2019
Kliko këtu

Shkurt 13th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cani

Ankim datë 8.2.2019
Kliko këtu

Shkurt 8th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka

Ankim datë 31.1.2019
Kliko këtu

Janar 31st, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 63, datë 6.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Dollapaj

Ankim datë 20.11.2018
Kliko këtu

Nëntor 20th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 61, datë 2.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentjan Osmani

Ankim datë 15.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.7.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 15.7.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 24.7.2019 Kliko këtu

Nëntor 15th, 2018|ANKIME|0 Comments