ANKIME

Ankim kundër vendimit nr. 316, datë 17.11.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ibrahim Hoxha

Ankim datë 3.12.2020
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 286, datë 4.8.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Shala

Ankim Kliko këtu 
Rekomandimi i ONM-së Kliko këtu
Raporti i KP z. D.Sina Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 275, datë 20.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Osmani (Xhengo)

Ankim datë 30.10.2020
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 276, datë 21.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Brahimi

Ankim datë 23.10.2020
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 264, datë 17.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elona Toro

Ankim datë 5.10.2020
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 273, datë 10.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alkelina Gazidedja

Ankim datë 20.8.2020
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 269, datë 1.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valdete Hoxha

Ankim datë 11.8.2020
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 256, datë 12.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Etleva Deda

Ankim datë 11.8.2020
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 257, datë 12.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Andoni

Ankim datë 24.7.2020
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 255, datë 8.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ludovik Dodaj

Ankim datë 9.7.2020
Kliko këtu