ANKIME

Ankim kundër vendimit nr. 187, datë 24.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Elvin Gokaj

Ankim datë 25.10.2019
Kliko këtu

Tetor 25th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 173, datë 1.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Madani

Ankim datë 22.10.2019
Kliko këtu

Tetor 22nd, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 190, datë 26.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ramiz Lala

Ankim datë 3.10.2019
Kliko këtu

Tetor 3rd, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 183, datë 19.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano

Ankim datë 3.10.2019
Kliko këtu

Tetor 3rd, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 169, datë 26.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Regleta Panajoti

Ankim datë 18.9.2019
Kliko këtu

Shtator 18th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 161, datë 18.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kastriot Selita

Ankim datë 8.8.2019
Kliko këtu

Gusht 8th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 162, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Kajana

Ankim datë 2.8.2019
Kliko këtu

Gusht 2nd, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka

Ankim datë 19.4.2019
Kliko këtu

Prill 19th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 103, datë 5.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Donika Prela

Ankim datë 10.4.2019
Kliko këtu

Prill 10th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adnand Kosova

Ankim datë 13.2.2019
Kliko këtu

Shkurt 13th, 2019|ANKIME|0 Comments