ANKIME

Ankim kundër vendimit nr. 63, datë 6.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Dollapaj

Ankim datë 20.11.2018
Kliko këtu

By |Nëntor 20th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 61, datë 2.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentjan Osmani

Ankim datë 15.11.2018
Kliko këtu

By |Nëntor 15th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi

Ankim datë 31.10.2018
Kliko këtu

By |Tetor 31st, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj

Ankim datë 26.10.2018  
Kliko këtu

By |Tetor 26th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 46, datë 24.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori

Ankim datë 12.10.2018  

Kliko këtu

By |Tetor 12th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Bala

Ankim datë 5.10.2018 

Kliko këtu

By |Tetor 5th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova

Ankim datë 24.9.2018

Kliko këtu

By |Shtator 24th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Medja

Ankim datë 14.9.2018

Kliko këtu

By |Shtator 14th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 42, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari

Ankim datë 29.8.2018   

Kliko këtu

By |Gusht 29th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 47, datë 25.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Astrit Faqolli

Ankim datë 28.8.2018  

Kliko këtu

By |Gusht 28th, 2018|ANKIME|0 Comments