ANKIME

Ankim kundër vendimit nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka

Ankim datë 19.4.2019
Kliko këtu

Prill 19th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 103, datë 5.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Donika Prela

Ankim datë 10.4.2019
Kliko këtu

Prill 10th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adnand Kosova

Ankim datë 13.2.2019
Kliko këtu

Shkurt 13th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cani

Ankim datë 8.2.2019
Kliko këtu

Shkurt 8th, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka

Ankim datë 31.1.2019
Kliko këtu

Janar 31st, 2019|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 63, datë 6.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Dollapaj

Ankim datë 20.11.2018
Kliko këtu

Nëntor 20th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 61, datë 2.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentjan Osmani

Ankim datë 15.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.7.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 15.7.2019 Kliko këtu

Nëntor 15th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi

Ankim datë 31.10.2018
Kliko këtu

Tetor 31st, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj

Ankim datë 26.10.2018  Kliko këtu
Rivendosje në afat e së drejtës së ankimit për një shkak të panjohur Kliko këtu

Shtesë ankimi Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 19.7.2019 Kliko këtu

Tetor 26th, 2018|ANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 46, datë 24.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori

Ankim datë 12.10.2018  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 10.7.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.7.2019  Kliko këtu

Tetor 12th, 2018|ANKIME|0 Comments