ANKIME

1909, 2023

Ankim kundër vendimit nr. 681, datë 7.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Artur Ismajlukaj

Ankim datë 19.9.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 29.2.2024 Kliko […]

1207, 2023

Ankim kundër vendimit nr. 671, datë 14.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Ylli Bashaj

Ankim datë 12.7.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 15.1.2024 Kliko […]

1306, 2023

Ankim kundër vendimit nr. 651, datë 27.4.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Urim Buci

Ankim datë 13.6.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 8.2.2024 Kliko […]

1205, 2023

Ankim kundër vendimit nr. 634, datë 10.3.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Naim Tota

Ankim datë 12.5.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 30.11.2023 Kliko […]

1104, 2023

Ankim kundër vendimit nr. 629, datë 3.3.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Besnik Cengu

Ankim datë 11.4.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.6.2023 Kliko këtu

2303, 2023

Ankim kundër vendimit nr. 621, datë 13.2.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Erarbër Madhi

Ankim datë 23.3.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.7.2023 Kliko këtu
Bisedimet […]

2802, 2023

Ankim kundër vendimit nr. 606, datë 21.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Mariola Mërtiri

Ankim datë 28.2.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 16.1.2024 Kliko […]

2102, 2023

Ankim kundër vendimit nr. 595, datë 7.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Arbër Çela

Ankim datë 21.2.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.9.2023 Kliko […]

601, 2023

Ankim kundër vendimit nr. 592, datë 24.11.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Erion Pano

Ankim datë 6.1.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.3.2024 Kliko […]

2511, 2022

Ankim kundër vendimit nr. 574, datë 18.10.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Pëllumb Zaimi

Ankim datë 25.11.2022 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 23.11.2023 Kliko […]

308, 2022

Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 535, datë 26.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Bledar Bejko

Ankim datë 3.8.2022 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 16.5.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

2405, 2022

Ankim kundër vendimit nr. 519, datë 25.3.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Kastriot Gramshi

Ankim datë 24.5.2022 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.2.2023 Kliko këtu
Bisedimet […]

802, 2022

Ankim kundër vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Gjon Kodra

Ankim datë 8.2.2022 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.7.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1111, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 442, datë 14.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Juljan Çafka

Ankim datë 11.11.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 18.1.2024 Kliko […]

3009, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 410, datë 30.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Atalanta Zeqiraj

Ankim datë 30.9.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 13.4.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

2309, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 392, datë 28.5.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Natasha Prifti (Shallapi)

Ankim datë 23.9.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.6.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1507, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 393, datë 3.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Gerd Hoxha

Ankim datë 15.7.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 5.4.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

507, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 363, datë 1.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elizabeta Imeraj

Ankim datë 5.7.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 30.3.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1005, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 374, datë 23.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Shkëlqim Miri

Ankim datë 10.5.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.7.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

705, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 344, datë 11.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marinela Osmani (Nuni)

Ankim datë 7.5.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.4.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1404, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 342, datë 2.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elbana Lluri

Ankim datë 14.4.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.3.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1304, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 332, datë 12.1.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Lindita Male (Ziguri)

Ankim datë 13.4.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.10.2021 Kliko këtu 
Parashtrimet e çështjes […]

2402, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 318, datë 3.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kujtim Luli

Ankim datë 24.2.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.7.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1202, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 325, datë 14.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Rilinda Selimi

Ankim datë 12.2.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.4.2022 Kliko këtu
Parashtrimet […]

1102, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ngresi

Ankim datë 11.2.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.7.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2001, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 287, datë 4.8.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Mici

Ankim datë 20.1.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 31.1.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

312, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 316, datë 17.11.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ibrahim Hoxha

Ankim datë 3.12.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.10.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1311, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 286, datë 4.8.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Shala

Ankim Kliko këtu 
Rekomandimi i ONM-së Kliko këtu
Raporti i KP z. D. Sina Kliko […]

3010, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 275, datë 20.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Osmani (Xhengo)

Ankim datë 30.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 24.1.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

2310, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 276, datë 21.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Brahimi

Ankim datë 23.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.5.2023 Kliko këtu
Parashtrimet […]

510, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 264, datë 17.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elona Toro

Ankim datë 5.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 5.12.2022 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2008, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 273, datë 10.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alkelina Gazidedja

Ankim datë 20.8.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.10.2021 Kliko këtu
Qëndrimi i […]

1108, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 269, datë 1.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valdete Hoxha

Ankim datë 11.8.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 13.9.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1108, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 256, datë 12.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Etleva Deda

Ankim datë 11.8.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 5.7.2022 Kliko këtu

2407, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 257, datë 12.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Andoni

Ankim datë 24.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 13.12.2022  Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

907, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 255, datë 8.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ludovik Dodaj

Ankim datë 9.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.6.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1206, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 241, datë 26.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Gjoka

Ankim datë 12.6.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 26.5.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1006, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Anton Martini

Ankim datë 10.6.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 30.3.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

906, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 249, datë 6.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Piro Samara

Ankim datë 9.6.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 13.1.2021 Kliko këtu

1203, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 229, datë 28.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Dritan Banushi

Ankim datë 12.3.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 26.4.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

2502, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 221, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Jella

Ankim datë 25.2.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 15.12.2021 Kliko këtu
Qëndrimi i […]

602, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 224, datë 20.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Astrit Kalaja

Ankim datë 6.2.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.1.2022 Kliko këtu

2012, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 200, datë 16.10.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besim Hajdarmataj

Ankim datë 20.12.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.6.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2510, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 187, datë 24.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Elvin Gokaj

Ankim datë 25.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2210, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 173, datë 1.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Madani

Ankim datë 22.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 18.3.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

310, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 190, datë 26.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ramiz Lala

Ankim datë 3.10.2019 Kliko këtu
Parashtrime të çështjes datë 2.6.2021 Kliko këtu
Parashtrime/prapësime të […]

310, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 183, datë 19.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano

Ankim datë 3.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 27.4.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

808, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 161, datë 18.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kastriot Selita

Ankim datë 8.8.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.3.2021 Kliko këtu
Parashtrimet […]

208, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 162, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Kajana

Ankim datë 2.8.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.3.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1904, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka

Ankim datë 19.4.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 22.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1004, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 103, datë 5.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Donika Prela

Ankim datë 10.4.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1302, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adnand Kosova

Ankim datë 13.2.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.2.2020 Kliko këtu
Denoncimi i […]

802, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cani

Ankim datë 8.2.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.1.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

3101, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka

Ankim datë 31.1.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.2.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2011, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 63, datë 6.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Dollapaj

Ankim datë 20.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.12.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1511, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 61, datë 2.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentjan Osmani

Ankim datë 15.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.7.2019 Kliko […]

3110, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi

Ankim datë 31.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.9.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2610, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj

Ankim datë 26.10.2018 Kliko këtu
Rivendosje në afat e së drejtës së […]

1210, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 46, datë 24.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori

Ankim datë 12.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet […]

510, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Bala

Ankim datë 5.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 24.7.2019 Kliko këtu

2409, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova

Ankim datë 24.9.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1409, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Medja

Ankim datë 14.9.2018  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.6.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2908, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 42, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari

Ankim datë 29.8.2018  Kliko këtu 
Parashtrimet e çështjes datë 13.2.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2808, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 47, datë 25.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Astrit Faqolli

Ankim datë 28.8.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.3.2019 Kliko këtu

1408, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 32, datë 5.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Brati

Ankim datë 14.8.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.3.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1107, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 22, datë 7.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Islamaj

Ankim datë 11.7.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1304, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 04, datë 23.3.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sulejman Tola

Ankim datë 13.4.2018 Kliko Këtu
Heqje dorë nga ankimi ndaj vendimit nr. […]

2303, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 02, datë 16.2.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adriatik Llalla

Ankim datë 23.3.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 31.5.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e […]