NJOFTIME 

1405, 2024

Njoftim për shtyp

14.5.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1305, 2024

Njoftim për shtyp

13.5.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1005, 2024

Njoftim për shtyp

10.5.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

1005, 2024

Njoftim për shtyp

10.5.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1005, 2024

Njoftim për shtyp

10.5.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

805, 2024

Njoftim për shtyp

8.5.2024

Në datën 9.4.2024, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

705, 2024

Njoftim për shtyp

7.5.2024

Komisionerja Publike ishte sot e pranishme në Kolegjin e Posaçëm […]

305, 2024

Njoftim për shtyp

3.5.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2904, 2024

Njoftim për shtyp

29.4.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2404, 2024

Njoftim për shtyp

24.4.2024

Në datën 10.1.2024, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2304, 2024

Njoftim për shtyp

23.4.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1704, 2024

Njoftim për shtyp

17.4.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1604, 2024

Njoftim për shtyp

16.4.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1504, 2024

Njoftim për shtyp

15.4.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

504, 2024

Njoftim për shtyp

5.4.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

404, 2024

Njoftim për shtyp

4.4.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

304, 2024

Njoftim për shtyp

3.4.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

204, 2024

Njoftim për shtyp

2.4.2024
Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2503, 2024

Njoftim për shtyp

25.3.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1303, 2024

Njoftim për shtyp

13.3.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

1103, 2024

Njoftim për shtyp

11.3.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

703, 2024

Njoftim për shtyp

7.3.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

403, 2024

Njoftim për shtyp

4.3.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2902, 2024

Njoftim për shtyp

29.2.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2602, 2024

Njoftim për shtyp

26.2.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2302, 2024

Njoftim për shtyp

23.2.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2302, 2024

Njoftim për shtyp

23.2.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1602, 2024

Njoftim për shtyp

16.2.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

802, 2024

Njoftim për shtyp

8.2.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

202, 2024

Njoftim për shtyp

2.2.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

202, 2024

Njoftim për shtyp

2.2.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2901, 2024

Njoftim për shtyp

29.1.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2901, 2024

Njoftim për shtyp

29.1.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2601, 2024

Njoftim për shtyp

26.1.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2601, 2024

Njoftim për shtyp

26.1.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2301, 2024

Njoftim për shtyp

23.1.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1901, 2024

Njoftim për shtyp

19.1.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1801, 2024

Njoftim për shtyp

18.1.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1601, 2024

Njoftim për shtyp

16.1.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1501, 2024

Njoftim për shtyp

15.1.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1001, 2024

Njoftim për shtyp

10.1.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2712, 2023

Njoftim për shtyp

27.12.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

1512, 2023

Njoftim për shtyp

15.12.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1312, 2023

Njoftim për shtyp

13.12.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

712, 2023

Njoftim për shtyp

7.12.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

712, 2023

Njoftim për shtyp

7.12.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3011, 2023

Njoftim për shtyp

30.11.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2311, 2023

Njoftim për shtyp

23.11.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2211, 2023

Njoftim për shtyp

22.11.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1411, 2023

Njoftim për shtyp

14.11.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

811, 2023

Njoftim për shtyp

8.11.2023

Në datën 28.9.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, […]

311, 2023

Njoftim për shtyp

3.11.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

311, 2023

Njoftim për shtyp

3.11.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

211, 2023

Njoftim për shtyp

2.11.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

3110, 2023

Njoftim për shtyp

31.10.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2610, 2023

Njoftim për shtyp

26.10.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1910, 2023

Njoftim për shtyp

19.10.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

1810, 2023

Njoftim për shtyp

18.10.2023

Në datën 10.8.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

1710, 2023

Njoftim për shtyp

17.10.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1110, 2023

Njoftim për shtyp

11.10.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

610, 2023

Njoftim për shtyp

6.10.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

410, 2023

Njoftim për shtyp

4.10.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

310, 2023

Njoftim për shtyp

3.10.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2809, 2023

Njoftim për shtyp

28.9.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2609, 2023

Njoftim për shtyp

26.9.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1909, 2023

Njoftim për shtyp

19.9.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1809, 2023

Njoftim për shtyp

18.9.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

409, 2023

Njoftim për shtyp

4.9.2023 

Në datën 7.7.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2707, 2023

Njoftim për shtyp

27.7.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2707, 2023

Njoftim për shtyp

27.7.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2507, 2023

Njoftim për shtyp

25.7.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2507, 2023

Njoftim për shtyp

25.7.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2407, 2023

Njoftim për shtyp

24.7.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1907, 2023

Njoftim për shtyp

19.7.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1907, 2023

Njoftim për shtyp

19.7.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1207, 2023

Njoftim për shtyp

12.7.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

607, 2023

Njoftim për shtyp

6.7.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

407, 2023

Njoftim për shtyp

4.7.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

307, 2023

Njoftim për shtyp

3.7.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

3006, 2023

Njoftim për shtyp

30.6.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

3006, 2023

Njoftim për shtyp

30.6.2023

Në datën 14.6.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2606, 2023

Njoftim për shtyp

26.6.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2206, 2023

Njoftim për shtyp

22.6.2023 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2206, 2023

Njoftim për shtyp

22.6.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2006, 2023

Njoftim për shtyp

20.6.2023

Në datën 18.5.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2006, 2023

Njoftim për shtyp

20.6.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1906, 2023

Njoftim për shtyp

19.6.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1306, 2023

Njoftim për shtyp

13.6.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1306, 2023

Njoftim për shtyp

13.6.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1206, 2023

Njoftim për shtyp

12.6.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

506, 2023

Njoftim për shtyp

5.6.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3005, 2023

Njoftim për shtyp

30.5.2023

Në datën 27.4.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

1705, 2023

Njoftim për shtyp

17.5.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1605, 2023

Njoftim për shtyp

16.5.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1205, 2023

Njoftim për shtyp

12.5.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1205, 2023

Njoftim për shtyp

12.5.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1105, 2023

Njoftim për shtyp

11.5.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

905, 2023

Njoftim për shtyp

9.5.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

205, 2023

Njoftim për shtyp

2.5.2023

Në datën 10.3.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2504, 2023

Njoftim për shtyp

25.4.2023

Në datën 8.3.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

1104, 2023

Njoftim për shtyp

11.4.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

604, 2023

Njoftim për shtyp

6.4.2023                                                

Në datën 3.3.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, […]

2303, 2023

Njoftim për shtyp

23.3.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

903, 2023

Njoftim për shtyp

9.3.2023

Në datën 13.2.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

203, 2023

Njoftim për shtyp

2.3.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2802, 2023

Njoftim për shtyp

28.2.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2302, 2023

Njoftim për shtyp

23.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2102, 2023

Njoftim për shtyp

21.2.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1702, 2023

Njoftim për shtyp

17.2.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1602, 2023

Njoftim për shtyp

16.2.2023   

Në datën 21.12.2022, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, […]

1602, 2023

Njoftim për shtyp

16.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1402, 2023

Njoftim për shtyp

14.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1402, 2023

Njoftim për shtyp

14.2.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1302, 2023

Njoftim për shtyp

13.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

702, 2023

Njoftim për shtyp

7.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

602, 2023

Njoftim për shtyp

6.2.2023

Në datën 7.12.2022, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

302, 2023

Njoftim për shtyp

3.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

302, 2023

Njoftim për shtyp

3.2.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

202, 2023

Njoftim për shtyp

2.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3101, 2023

Njoftim për shtyp

31.1.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3101, 2023

Njoftim për shtyp

31.1.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

2501, 2023

Njoftim për shtyp

25.1.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2401, 2023

Njoftim për shtyp

24.1.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1901, 2023

Njoftim për shtyp

19.1.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1001, 2023

Njoftim për shtyp

10.1.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

601, 2023

Njoftim për shtyp

6.1.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2112, 2022

Njoftim për shtyp

21.12.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2012, 2022

Njoftim për shtyp

20.12.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1912, 2022

Njoftim për shtyp

19.12.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1312, 2022

Njoftim për shtyp

13.12.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

512, 2022

Njoftim për shtyp

5.12.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2511, 2022

Njoftim për shtyp

25.11.2022

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2311, 2022

Njoftim për shtyp

23.11.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3009, 2022

Njoftim për shtyp

30.9.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2309, 2022

Njoftim për shtyp

23.9.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1309, 2022

Njoftim për shtyp

13.9.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

908, 2022

Njoftim për shtyp

9.8.2022                                                    

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

308, 2022

Njoftim për shtyp

3.8.2022

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2707, 2022

Njoftim për shtyp

27.7.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2207, 2022

Njoftim për shtyp

22.7.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2207, 2022

Njoftim për shtyp

22.7.2022                                                    

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

2107, 2022

Njoftim për shtyp

21.7.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2007, 2022

Njoftim për shtyp

20.7.2022

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1807, 2022

Njoftim për shtyp

18.7.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1407, 2022

Njoftim për shtyp

14.7.2022 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

607, 2022

Njoftim për shtyp

6.7.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

607, 2022

Njoftim për shtyp

6.7.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

507, 2022

Njoftim për shtyp

5.7.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

407, 2022

Njoftim për shtyp

4.7.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

407, 2022

Njoftim për shtyp

4.7.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2706, 2022

Njoftim për shtyp

27.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2706, 2022

Njoftim për shtyp

27.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2206, 2022

Njoftim për shtyp

22.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2206, 2022

Njoftim për shtyp

22.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2206, 2022

Njoftim për shtyp

22.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2006, 2022

Njoftim për shtyp

20.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2006, 2022

Njoftim për shtyp

20.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1406, 2022

Njoftim për shtyp

14.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

906, 2022

Njoftim për shtyp

9.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

906, 2022

Njoftim për shtyp

9.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

806, 2022

Njoftim për shtyp

8.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

706, 2022

Njoftim për shtyp

7.6.2022 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

606, 2022

Njoftim për shtyp

6.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

306, 2022

Njoftim për shtyp

3.6.2022

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

3105, 2022

Njoftim për shtyp

31.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2705, 2022

Njoftim për shtyp

27.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2705, 2022

Njoftim për shtyp

27.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2605, 2022

Njoftim për shtyp

26.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2405, 2022

Njoftim për shtyp

24.5.2022

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2405, 2022

Njoftim për shtyp

24.5.2022               

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

2405, 2022

Njoftim për shtyp

24.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2005, 2022

Njoftim për shtyp

20.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

1905, 2022

Njoftim për shtyp

19.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1605, 2022

Njoftim për shtyp

16.5.2022

Në datën 25.3.2022, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

1605, 2022

Njoftim për shtyp

16.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1305, 2022

Njoftim për shtyp

13.5.202

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1105, 2022

Njoftim për shtyp

11.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

605, 2022

Njoftim për shtyp

6.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

505, 2022

Njoftim për shtyp

5.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

405, 2022

Njoftim për shtyp

4.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2804, 2022

Njoftim për shtyp

28.4.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2704, 2022

Njoftim për shtyp

27.4.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2604, 2022

Njoftim për shtyp

26.4.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2104, 2022

Njoftim për shtyp

21.4.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2004, 2022

Njoftim për shtyp

20.4.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1304, 2022

Njoftim për shtyp

13.4.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1204, 2022

Njoftim për shtyp

12.4.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

504, 2022

Njoftim për shtyp

5.4.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

104, 2022

Njoftim për shtyp

1.4.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3103, 2022

Njoftim për shtyp

31.3.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3103, 2022

Njoftim për shtyp

31.3.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3003, 2022

Njoftim për shtyp

30.3.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2803, 2022

Njoftim për shtyp

28.3.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

803, 2022

Njoftim për shtyp

8.3.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1502, 2022

Njoftim për shtyp

15.2.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

802, 2022

Njoftim për shtyp

8.2.2022

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

702, 2022

Njoftim për shtyp

7.2.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

402, 2022

Njoftim për shtyp

4.2.2022

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2701, 2022

Njoftim për shtyp

27.1.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2701, 2022

Njoftim për shtyp

27.1.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2501, 2022

Njoftim për shtyp

25.1.2022

Në datën 21.12.2021, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2501, 2022

Njoftim për shtyp

25.1.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2101, 2022

Njoftim për shtyp

21.1.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1301, 2022

Njoftim për shtyp

13.1.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1001, 2022

Njoftim për shtyp

10.1.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2012, 2021

Njoftim për shtyp

20.12.2021

Në mbledhjen e datës 20 dhjetor 2021, Këshilli i Ministrave […]

2012, 2021

Njoftim për shtyp

20.12.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1512, 2021

Njoftim për shtyp

15.12.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

612, 2021

Njoftim për shtyp

6.12.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

212, 2021

Njoftim për shtyp

2.12.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2411, 2021

Njoftim për shtyp

24.11.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2311, 2021

Njoftim për shtyp

23.11.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1811, 2021

Njoftim për shtyp

18.11.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1611, 2021

Njoftim për shtyp

16.11.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1111, 2021

Njoftim për shtyp

11.11.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

911, 2021

Njoftim për shtyp

9.11.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

811, 2021

Njoftim për shtyp

8.11.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

111, 2021

Njoftim për shtyp

1.11.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2810, 2021

Njoftim për shtyp

28.10.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2610, 2021

Njoftim për shtyp

26.10.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2010, 2021

Njoftim për shtyp

20.10.2021 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nisi shqyrtimi gjyqësor i […]

1410, 2021

Njoftim për shtyp

14.10.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1310, 2021

Njoftim për shtyp

13.10.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1110, 2021

Njoftim për shtyp

11.10.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

710, 2021

Njoftim për shtyp

7.10.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

710, 2021

Njoftim për shtyp

7.10.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

610, 2021

Njoftim për shtyp

6.10.2021

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nisi shqyrtimi gjyqësor i […]

410, 2021

Njoftim për shtyp

4.10.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

110, 2021

Njoftim për shtyp

1.10.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3009, 2021

Njoftim për shtyp

30.9.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3009, 2021

Njoftim për shtyp

30.9.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2309, 2021

Njoftim për shtyp

23.9.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2109, 2021

Njoftim për shtyp

21.9.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2109, 2021

Njoftim për shtyp

21.9.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1709, 2021

Njoftim për shtyp

17.9.2021

Në datën 30.6.2021, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

1609, 2021

Njoftim për shtyp

16.9.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1409, 2021

Njoftim për shtyp

14.9.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1309, 2021

Njoftim për shtyp

13.9.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

909, 2021

Njoftim për shtyp

9.9.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

809, 2021

Njoftim për shtyp

8.9.2021

Në datën 28.5.2021, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

809, 2021

Njoftim për shtyp

8.9.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

809, 2021

Njoftim për shtyp

8.9.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

408, 2021

Njoftim për shtyp

4.8.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

308, 2021

Njoftim për shtyp

3.8.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3007, 2021

Njoftim për shtyp

30.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2907, 2021

Njoftim për shtyp

29.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2607, 2021

Njoftim për shtyp

26.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2107, 2021

Njoftim për shtyp

21.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2107, 2021

Njoftim për shtyp

21.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2107, 2021

Njoftim për shtyp

21.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1607, 2021

Njoftim për shtyp

16.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1507, 2021

Njoftim për shtyp

15.7.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1307, 2021

Njoftim për shtyp

13.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1207, 2021

Njoftim për shtyp

12.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

907, 2021

Njoftim për shtyp

9.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

807, 2021

Njoftim për shtyp

8.7.2021

Në datën 3.6.2021, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

807, 2021

Njoftim për shtyp

8.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

707, 2021

Njoftim për shtyp

7.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

707, 2021

Njoftim për shtyp

7.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

607, 2021

Njoftim për shtyp

6.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

507, 2021

Njoftim për shtyp

5.7.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2906, 2021

Njoftim për shtyp

29.6.2021

Në datën 1.4.2021, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2206, 2021

Njoftim për shtyp

22.6.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2106, 2021

Njoftim për shtyp

21.6.2021               

Në datën 1.4.2021, […]

2106, 2021

Njoftim për shtyp

21.6.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1806, 2021

Njoftim për shtyp

18.6.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1706, 2021

Njoftim për shtyp

17.6.2021  

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

1006, 2021

Njoftim për shtyp

10.6.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

306, 2021

Njoftim për shtyp

3.6.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

206, 2021

Njoftim për shtyp

2.6.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

106, 2021

Njoftim për shtyp

1.6.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3105, 2021

Njoftim për shtyp

31.5.2021  

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2705, 2021

Njoftim për shtyp

27.5.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1905, 2021

Njoftim për shtyp

19.5.2021  

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

1405, 2021

Njoftim për shtyp

14.5.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1205, 2021

Njoftim për shtyp

12.5.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1105, 2021

Njoftim për shtyp

11.5.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1005, 2021

Njoftim për shtyp

10.5.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

705, 2021

Njoftim për shtyp

7.5.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

505, 2021

Njoftim për shtyp

5.5.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2904, 2021

Njoftim për shtyp

29.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2804, 2021

Njoftim për shtyp

 28.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2704, 2021

Njoftim për shtyp

27.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2204, 2021

Njoftim për shtyp

 22.4.2021

Në datën 11.2.2021, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2204, 2021

Njoftim për shtyp

22.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1904, 2021

Njoftim për shtyp

19.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1404, 2021

Njoftim për shtyp

14.4.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1304, 2021

Njoftim për shtyp

13.4.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1304, 2021

Njoftim për shtyp

13.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

104, 2021

Njoftim për shtyp

1.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

104, 2021

Njoftim për shtyp

1.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

104, 2021

Njoftim për shtyp

1.4.2021

Në datën 2.2.2021, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

3103, 2021

Njoftim për shtyp

31.3.2021

Në datën 12.1.2021, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

3003, 2021

Njoftim për shtyp

30.3.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1803, 2021

Njoftim për shtyp

18.3.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1703, 2021

Njoftim për shtyp

17.3.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1103, 2021

Njoftim për shtyp

11.3.2021

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit vijoi shqyrtimi gjyqësor i […]

1003, 2021

Njoftim për shtyp

10.3.2021

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nisi shqyrtimi gjyqësor i […]

2402, 2021

Njoftim për shtyp

24.2.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2302, 2021

Njoftim për shtyp

23.2.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1202, 2021

Njoftim për shtyp

12.2.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1102, 2021

Njoftim për shtyp

11.2.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1102, 2021

Njoftim për shtyp

11.2.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2801, 2021

Njoftim për shtyp    

28.1.2021 

Në datën 14.12.2020, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2001, 2021

Njoftim për shtyp

20.1.2021 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

1301, 2021

Njoftim për shtyp

13.1.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

312, 2020

Njoftim për shtyp

3.12.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1811, 2020

Njoftim për shtyp

18.11.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1211, 2020

Njoftim për shtyp

12.11.2020 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

1211, 2020

Njoftim për shtyp

12.11.2020

Në datë 4.8.2020, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

1111, 2020

Njoftim për shtyp

11.11.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

611, 2020

Njoftim për shtyp

6.11.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

211, 2020

Njoftim për shtyp

2.11.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3010, 2020

Njoftim për shtyp

30.10.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2310, 2020

Njoftim për shtyp

23.10.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2210, 2020

Njoftim për shtyp

22.10.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2110, 2020

Njoftim për shtyp

21.10.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

810, 2020

Njoftim për shtyp

8.10.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

710, 2020

Njoftim për shtyp

7.10.2020

Komisionerët Publikë morën pjesë në takimin e përbashkët që Komisioneri […]

610, 2020

Njoftim për shtyp

6.10.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

510, 2020

Njoftim për shtyp

5.10.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

210, 2020

Njoftim për shtyp

2.10.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2509, 2020

Njoftim për shtyp

25.9.2020 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1809, 2020

Njoftim për shtyp

18.9.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1409, 2020

Njoftim për shtyp

14.9.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1109, 2020

Njoftim për shtyp

11.9.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

309, 2020

Njoftim për shtyp

3.9.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2008, 2020

Njoftim për shtyp

20.8.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1108, 2020

Njoftim për shtyp

11.8.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1108, 2020

Njoftim për shtyp

11.8.2020 
Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

3007, 2020

Njoftim për shtyp

30.7.2020 

Në datën 10.7.2020, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

3007, 2020

Njoftim për shtyp

30.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2707, 2020

Njoftim për shtyp

27.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2407, 2020

Njoftim për shtyp

24.7.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2207, 2020

Njoftim për shtyp

22.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1707, 2020

Njoftim për shtyp

17.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1007, 2020

Njoftim për shtyp

10.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1007, 2020

Njoftim për shtyp

10.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

907, 2020

Njoftim për shtyp

9.7.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

707, 2020

Njoftim për shtyp

7.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

207, 2020

Njoftim për shtyp

2.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2506, 2020

Njoftim për shtyp

25.6.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2506, 2020

Njoftim për shtyp

25.6.2020 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2306, 2020

Njoftim për shtyp

23.6.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1906, 2020

Njoftim për shtyp

19.6.2020 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1606, 2020

Njoftim për shtyp

16.6.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1206, 2020

Njoftim për shtyp

12.6.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1006, 2020

Njoftim për shtyp

10.6.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

906, 2020

Njoftim për shtyp

9.6.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2805, 2020

Njoftim mbi rifillimin e veprimtarisë institucionale

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit […]

2805, 2020

Njoftim mbi shërbimin e pritjes me publikun

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit […]

2805, 2020

Njoftim mbi afatet e ankimeve

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, bazuar në Aktin normativ […]

2603, 2020

Njoftim për pezullimin e afateve të ankimit

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, bazuar në Aktin Normativ […]

1303, 2020

Njoftim për shtyp

13.3.2020

Kolegji i Posaçëm i Apelimit shpalli sot vendimin e gjykimit […]

1203, 2020

Njoftim për kufizimin e veprimtarisë institucionale

Në kuadër të përshkallëzimit të masave mbrojtëse nga COVID-19, Institucioni […]

1203, 2020

Njoftim për shtyp

12.3.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1203, 2020

Njoftim për shtyp

12.3.2020

Kolegji i Posaçëm i Apelimit shpalli sot vendimin e gjykimit […]

1003, 2020

Njoftim mbi shërbimin e pritjes me publikun

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, duke nisur nga data […]

603, 2020

Njoftim për shtyp

6.3.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

503, 2020

Njoftim për shtyp

5.3.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

303, 2020

Njoftim për shtyp

3.3.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2702, 2020

Njoftim për shtyp

27.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2602, 2020

Njoftim për shtyp

26.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2502, 2020

Njoftim për shtyp

25.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2502, 2020

Njoftim për shtyp

25.2.2020 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1902, 2020

Njoftim për shtyp

19.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1802, 2020

Njoftim për shtyp

18.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1202, 2020

Njoftim për shtyp

12.2.2020

Në datën 10.12.2019, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

1102, 2020

Njoftim për shtyp

11.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

602, 2020

Njoftim për shtyp

6.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

602, 2020

Njoftim për shtyp 

6.2.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

402, 2020

Njoftim për shtyp

4.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2001, 2020

Njoftim për shtyp

20.1.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1601, 2020

Njoftim për shtyp

16.1.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

801, 2020

Njoftim për shtyp

8.1.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2012, 2019

Njoftim për shtyp

20.12.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1612, 2019

Njoftim për shtyp

16.12.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

512, 2019

Njoftim për shtyp

5.12.2019                                                 

Në datën 16.10.2019, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, […]

412, 2019

Njoftim për shtyp

4.12.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2111, 2019

Njoftim për shtyp

21.11.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1211, 2019

Njoftim për shtyp

12.11.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

711, 2019

Njoftim për shtyp

7.11.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

411, 2019

Njoftim për shtyp

4.11.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2510, 2019

Njoftim për shtyp

25.10.2019 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2410, 2019

Njoftim për shtyp

24.10.2019 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2210, 2019

Njoftim për shtyp

22.10.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

1610, 2019

Njoftim për shtyp

16.10.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

1610, 2019

Njoftim për shtyp

 16.10.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1110, 2019

Njoftim për shtyp

11.10.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

310, 2019

Njoftim për shtyp

 3.10.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

310, 2019

Njoftim për shtyp

3.10.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

310, 2019

Njoftim për shtyp

3.10.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

110, 2019

Njoftim për shtyp

1.10.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2509, 2019

Njoftim për shtyp

25.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2309, 2019

Njoftim për shtyp

23.9.2019

Institucioni i Komisionerëve Publikë, në vijim të informacioneve të publikuara […]

2009, 2019

Njoftim për shtyp

20.9.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

1809, 2019

Njoftim për shtyp

18.9.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1309, 2019

Njoftim për shtyp

13.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

909, 2019

Njoftim për shtyp

9.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

609, 2019

Njoftim për shtyp

6.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

309, 2019

Njoftim për shtyp

3.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

808, 2019

Njoftim për shtyp

8.8.2019 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

208, 2019

Njoftim për shtyp

2.8.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

3107, 2019

Njoftim për shtyp

31.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2907, 2019

Njoftim për shtyp

29.7.2019                                                  

Në datë 1.7.2019, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, […]

2607, 2019

Njoftim për shtyp

26.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2607, 2019

Njoftim për shtyp

26.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2507, 2019

Njoftim për shtyp

25.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2407, 2019

Njoftim për shtyp

24.7.2019

Në datë 18.6.2019, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2407, 2019

Njoftim për shtyp

 24.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2207, 2019

Njoftim për shtyp

22.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1907, 2019

Njoftim për shtyp

19.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1907, 2019

Njoftim për shtyp

19.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1707, 2019

Njoftim për shtyp

17.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1707, 2019

Njoftim për shtyp

17.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1507, 2019

Njoftim për shtyp

15.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1207, 2019

Njoftim për shtyp

12.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1107, 2019

Njoftim për shtyp

11.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1007, 2019

Njoftim për shtyp

10.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

907, 2019

Njoftim për shtyp

9.7. 2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

907, 2019

Njoftim për shtyp

9.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

307, 2019

Njoftim për shtyp

3.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

207, 2019

Njoftim për shtyp

2.7.2019                                                                        

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2606, 2019

Njoftim për shtyp

26.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2506, 2019

Njoftim për shtyp

25.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2106, 2019

Njoftim për shtyp 

21.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1706, 2019

Njoftim për shtyp

17.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1706, 2019

Njoftim për shtyp

17.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1206, 2019

Njoftim për shtyp

12.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

506, 2019

Njoftim për shtyp

5.6.2019                                              

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2205, 2019

Njoftim për shtyp

22.5.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2205, 2019

Njoftim për shtyp

22.5.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

205, 2019

Njoftim për shtyp

2.5.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2604, 2019

Njoftim për shtyp

26.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1904, 2019

Njoftim për shtyp

19.4.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1804, 2019

Njoftim për shtyp

18.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1704, 2019

Njoftim për shtyp

17.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1204, 2019

Njoftim për shtyp

12.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1004, 2019

Njoftim për shtyp

10.4.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2003, 2019

Njoftim për shtyp

20.3.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1103, 2019

Njoftim për shtyp

11.3.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

703, 2019

Njoftim për shtyp

7.3.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2802, 2019

Njoftim për shtyp

28.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2502, 2019

Njoftim për shtyp

25.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1902, 2019

Njoftim për shtyp

19.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1302, 2019

Njoftim për shtyp

13.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1302, 2019

Njoftim për shtyp

13.2.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

802, 2019

Njoftim për shtyp

8.2.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

502, 2019

Njoftim për shtyp

5.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

102, 2019

Njoftim për shtyp

1.2.2019

Në datë 20.12.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

3101, 2019

Njoftim për shtyp

31.1.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2501, 2019

Njoftim për shtyp

25.1.2019

Në datë 27.11.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2012, 2018

Njoftim për shtyp

20.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1812, 2018

Njoftim për shtyp

18.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1712, 2018

Njoftim për shtyp

17.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1712, 2018

Njoftim për shtyp

17.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1312, 2018

Njoftim për shtyp

13.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1312, 2018

Njoftim për shtyp

13.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1112, 2018

Njoftim për shtyp

11.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2011, 2018

Njoftim për shtyp

 20.11.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1611, 2018

Njoftim për shtyp

16.11.208

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1511, 2018

Njoftim për shtyp

15.11.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1211, 2018

Njoftim për shtyp

12.11.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3110, 2018

Njoftim për shtyp

31.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2610, 2018

Njoftim për shtyp

26.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1210, 2018

Njoftim për shtyp

12.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

510, 2018

Njoftim për shtyp

5.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2409, 2018

Njoftim për shtyp

24.9.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1409, 2018

Njoftim për shtyp

14.9.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1009, 2018

Njoftim për shtyp

10.9.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2908, 2018

Njoftim për shtyp

29.8.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2808, 2018

Njoftim për shtyp

28.8.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1408, 2018

Njoftim për shtyp

14.8.2018 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1008, 2018

Njoftim për shtyp

10.8.2018

Në datë 3.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

908, 2018

Njoftim për shtyp

9.8.2018

Në datë 1.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

908, 2018

Njoftim për shtyp

9.8.2018

Në datë 2.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

608, 2018

Njoftim për shtyp

6.8.2018

Në datë 24.7.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2607, 2018

Njoftim për shtyp

26.7.2018

Sot, më datë 26.7.2018, Komisioneri Publik, në ushtrim të funksionit […]

2007, 2018

Njoftim për shtyp

20.7.2018

Në datë 13.7.2018, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit u ka […]

1607, 2018

Njoftim për shtyp

16.7.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1207, 2018

Njoftim për shtyp

12.7.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]