REKOMANDIME

Rekomandim për vendimin e KPK-së datë 1.7.2019

Rekomandim datë 29.7.2019

Korrik 29th, 2019|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 161, datë 18.6.2019

Rekomandim datë 24.7.2019

Korrik 24th, 2019|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 90, datë 20.12.2018

Rekomandim datë 1.2.2019

Shkurt 1st, 2019|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 84, datë 27.11.2018

Rekomandim datë 25.1.2019

Janar 25th, 2019|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 62, datë 3.8.2018

Rekomandim datë 10.8.2018

Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 61, datë 2.8.2018

Rekomandim datë 9.8.2018

Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 60, datë 1.8.2018

Rekomandim datë 9.8.2018

Shtojcë/rekomandim datë 13.9.2018 

Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 46, datë 24.7.2018

Rekomandim datë  6.8.2018

Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 24, datë 13.6.2018

Rekomandim datë 13.7.2018

Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments