REKOMANDIME

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 62, datë 3.8.2018

Rekomandim datë 10.8.2018

By |Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 61, datë 2.8.2018

Rekomandim datë 9.8.2018

By |Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 60, datë 1.8.2018

Rekomandim datë 9.8.2018

Shtojcë/rekomandim datë 13.9.2018 

By |Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 46, datë 24.7.2018

Rekomandim datë  6.8.2018

By |Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 24, datë 13.6.2018

Rekomandim datë 13.7.2018

By |Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments