editor.ikp

About Editor

This author has not yet filled in any details.
So far Editor has created 15 blog entries.

Njoftim për shtyp

23.6.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 162, datë 19.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Kajana, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.

Në çelje të seancës, Kryesuesja […]

Njoftim për shtyp

31.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 61, datë 2.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Gentjan Osmani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, aktualisht anëtar i Këshillit […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 158, datë 29.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dhimitër Lara

Vendim nr. 158, datë 29.5.2019 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 105, datë 12.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elsa Toska

Vendim nr. 105, datë 12.2.2019 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

20.3.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 47, datë 25.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Astrit Faqolli, magjistrat/gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë.

Komisioneri Publik gjatë parashtrimeve për aktet e depozituara nga subjekti i […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr.97, datë 10.1.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Zefi

Vendim nr. 97, datë 10.1. 2019  Kliko këtu

Njoftim për shtyp

20.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit të paraqitur nga ky institucion kundër vendimit nr. 22, datë 7.6.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Lartë.

Në seancën e sotme, Trupa Gjykuese vendosi të marrë […]

Njoftim për shtyp

18.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit të paraqitur nga ky institucion kundër vendimit nr. 32, datë 5.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Brati, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Komisioneri Publik në komentet e tij për […]

Njoftim për shtyp

16.11.208

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit të paraqitur nga ky institucion kundër vendimit nr. 22, datë 7.6.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Lartë.

Komisioneri Publik në fillim të seancës gjyqësore kërkoi që […]