Buxheti vjetor i miratuar për vitin 2018

Buxheti vjetor i miratuar për vitin 2019