Projektbuxheti 2020 – 2022

Buxheti vjetor i miratuar për vitin 2018

Buxheti vjetor i miratuar për vitin 2019

Buxheti vjetor i miratuar për vitin 2020