admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 2476 blog entries.

Njoftim për shtyp

18.6.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 744, datë 19.3.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Artan Hajredinaj, me funksion gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë.

Komisioneri Publik konstaton se, nga shqyrtimi i […]

Njoftim për shtyp

18.6.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 760, datë 26.4.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Ardiana Bera, me funksion gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të vendimit nr. […]

Ankim kundër vendimit nr. 744, datë 19.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Artan Hajredinaj

Ankim datë 18.6.2024
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 760, datë 26.4.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Ardiana Bera

Ankim datë 18.6.2024
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

14.6.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 767, datë 29.5.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Sofia Zhilla, ish-inspektore pranë ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të vendimit nr. 767/2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, […]

Ankim kundër vendimit nr. 767, datë 29.5.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Sofia Zhilla

Ankim datë 14.6.2024
Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 765, datë 21.5.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Tafani

Vendimi nr. 765, datë 21.5.2024 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 750, datë 28.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arian Muçaj

Vendimi nr. 750, datë 28.3.2024 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

3.6.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 352, datë 1.3.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Iliba Bezati, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.

Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës bëri me dije se […]

Njoftim për shtyp

24.5.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 743, datë 19.3.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Gentian Hamiti, aktualisht me funksion gjyqtar në Gjykatën e Administrative të Apelit, Tiranë.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të vendimit nr. 743/2024, të Komisionit […]