admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 2350 blog entries.

Njoftim për shtyp

23 shkurt 2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 442, datë 14.9.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Juljan Çafka, me funksion prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Gjirokastër.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, […]

Njoftim për shtyp

23.2.2024

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 729, datë 10.1.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Zena Lila, me detyrë prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Elbasan.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të […]

Ankim kundër vendimit nr. 729, datë 10.1.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Zena Lila

Ankim datë 23.2.2024
Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 731, datë 12.1.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arbër Berexha

Vendimi nr. 731, datë 12.1.2024 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

16.2.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 651, datë 27.4.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Urim Buci, me funksion prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Dibër.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 716, datë 20.11.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Rovena Zoto

Vendimi nr. 716, datë 20.11.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 728, datë 28.12.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dorjan Tafilaj

Vendimi nr. 728, datë 28.12.2023 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

8.2.2024

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 651, datë 27.4.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Urim Buci, me funksion prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Dibër.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, seanca vijoi […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Kuvendit nr. 94/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë”, të ndryshuar me vendimin nr. 102, datë 4.10.2018, dhe vendimin nr. 37, datë 12.5.2022, Institucioni i Komisionerëve Publikë […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 723, datë 7.12.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Koloshi

Vendimi nr. 723, datë 7.12.2023 Kliko këtu