admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1883 blog entries.

Njoftim për shtyp

2.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 264, datë 17.6.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit,  znj. Elona Toro, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, vendosi:

Lënien […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 609, datë 22.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Alfred Konomi

Vendimit nr. 609, datë 22.12.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 581, datë 1.11.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Edina Kurti

Vendimit nr. 581, datë 1.11.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 589, datë 22.11.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Mirela Kapo

Vendimit nr. 589, datë 22.11.2022 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

31.1.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 287, datë 4.8.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit,  znj. Anita Mici, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Durrës.

Pas verifikimit të pranisë së palëve, kryesuesi i seancës ftoi Komisionerin […]

Njoftim për shtyp

31.1.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 598, datë 13.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Genci Mane, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Fier.

Komisioneri Publik, mbështetur në kompetencën e tij kushtetuese dhe ligjore, konstaton […]

Ankim kundër vendimit nr. 598, datë 13.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Genci Mane

Ankim datë 31.1.2023
Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 587, datë 22.11.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Teuta Hoxha

Vendimit nr. 587, datë 22.11.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 599, datë 16.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Pasho

Vendimit nr. 599, datë 16.12.2022 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

25.1.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 264, datë 17.6.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit,  znj. Elona Toro, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Pas verifikimit të pranisë së palëve, kryesuesi i seancës ftoi Komisionerin […]