admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 2188 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 685, datë 14.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Felaj

Vendimi nr. 685, datë 14.7.2023 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

28.9.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 595, datë 7.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Arbër Çela, me funksion gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Shkodër.

Pas verifikimit të prezencës, kryesuesja e seancës ftoi Komisionerin Publik […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 686, datë 14.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Xhelian Seferi

Vendimi nr. 686, datë 14.7.2023 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

26.9.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 318, datë 3.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Kujtim Luli, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.

Pas verifikimit të prezencës, kryesuesja e seancës ftoi palët në parashtrimin e […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 695, datë 6.9.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Rifat Kojku

Vendimi nr. 695, datë 6.9.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 688, datë 21.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anila Karanxha

Vendimi nr. 688, datë 21.7.2023 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

19.9.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 681, datë 7.7.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Artur Ismajlukaj, me funksion prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Elbasan.

Komisioneri Publik, mbështetur në kompetencën […]

Ankim kundër vendimit nr. 681, datë 7.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Artur Ismajlukaj

Ankim datë 19.9.2023
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

18.9.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 318, datë 3.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Kujtim Luli, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës kërkoi nga subjekti […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 678, datë 20.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata

Vendimi nr. 678, datë 20.6.2023 Kliko këtu