admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1967 blog entries.

Njoftim për shtyp

23.3.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 621, datë 13.2.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Erarbër Madhi, me detyrë gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të vendimit nr. 621/2023, të Komisionit […]

Ankim kundër vendimit nr. 621, datë 13.2.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Erarbër Madhi

Ankim datë 23.3.2023
Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 628, datë 3.3.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Hasan Selimi

Vendimit nr. 628, datë 3.3.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 617, datë 27.1.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Antonela Prendi

Vendimit nr. 617, datë 27.1.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 612, datë 13.1.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Saimir Bahiti

Vendimit nr. 612, datë 13.1.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 626, datë 27.2.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Mihallaq Bleta

Vendimit nr. 626, datë 27.2.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 618, datë 1.2.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Suela Beluli

Vendimit nr. 618, datë 1.2.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 615, datë 23.1.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irma Balli

Vendimit nr. 615, datë 23.1.2023 Kliko këtu

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 621, datë 13.2.2023

Rekomandim datë 9.3.2023

Njoftim për shtyp

9.3.2023

Në datën 13.2.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Erarbër Madhi, me detyrë gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.

Vendimi nr. 621, datë 13.2.2023, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, iu njoftua Komisionerëve Publikë, sot më datë 9.3.2023.

Po, sot […]