Mosankime 2018

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 69, datë 10.10.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Entela Prifti

Vendim nr. 69, datë 10.10.2018  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 75, datë 8.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Nakaj

Vendim nr. 75, datë 8.11.2018  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 76, datë 12.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Arta Vorpsi

Vendim nr. 76, datë 12.11.2018  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 74, datë 6.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Arnisa Këlliçi (Gorezi)

Vendim nr. 74, datë 6.11.2018  Kliko këtu 

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 71, datë 24.10.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bujar Sheshi

Vendim nr. 71, datë 24.10.2018  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 72, datë 31.10.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Stojani

Vendim nr. 72, datë 31.10.2018  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 70, datë 16.10.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adnan Xholi

Vendim nr. 70, datë 16.10.2018  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 68, datë 8.10.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sotiraq Lubonja

Vendim nr. 68, datë 8.10.2018  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 67, datë 5.10.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ahmet Jangulli

Vendim nr. 67, datë 5.10.2018  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 55, datë 31.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Rreshka

Vendim nr. 55, datë 31.7.2018  Kliko këtu