MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 628, datë 3.3.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Hasan Selimi

Vendimit nr. 628, datë 3.3.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 617, datë 27.1.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Antonela Prendi

Vendimit nr. 617, datë 27.1.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 612, datë 13.1.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Saimir Bahiti

Vendimit nr. 612, datë 13.1.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 626, datë 27.2.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Mihallaq Bleta

Vendimit nr. 626, datë 27.2.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 618, datë 1.2.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Suela Beluli

Vendimit nr. 618, datë 1.2.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 615, datë 23.1.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irma Balli

Vendimit nr. 615, datë 23.1.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 597, datë 12.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kudusi Shahu

Vendimit nr. 597, datë 12.12.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 625, datë 20.2.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Markelian Kuqo

Vendimit nr. 625, datë 20.2.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 616, datë 27.1.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Entela Shedula

Vendimit nr. 616, datë 27.1.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 613, datë 16.1.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Paulin Çera

Vendimit nr. 613, datë 16.1.2023 Kliko këtu