MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 685, datë 14.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Felaj

Vendimi nr. 685, datë 14.7.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 686, datë 14.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Xhelian Seferi

Vendimi nr. 686, datë 14.7.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 695, datë 6.9.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Rifat Kojku

Vendimi nr. 695, datë 6.9.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 688, datë 21.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anila Karanxha

Vendimi nr. 688, datë 21.7.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 678, datë 20.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata

Vendimi nr. 678, datë 20.6.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 683, datë 10.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Perparim Vukaj

Vendimi nr. 683, datë 10.7.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 684, datë 12.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ndriçim Troplini

Vendimi nr. 684, datë 12.7.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 666, datë 25.5.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Bushi

Vendimi nr. 666, datë 25.5.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 674, datë 15.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elena Pelushi

Vendimi nr. 674, datë 15.6.2023 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 676, datë 19.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kodraliu

Vendimi nr. 676, datë 19.6.2023 Kliko këtu