MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 755, datë 5.4.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Luljeta Kolonja

Vendimi nr. 755, datë 5.4.2024 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 753, datë 3.4.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Laureta Nezaj (Çaushi)

Vendimi nr. 753, datë 3.4.2024 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 749, datë 27.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Gripshi

Vendimi nr. 749, datë 27.3.2024 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 747, datë 21.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Olgert Rumnici

Vendimi nr. 747, datë 21.3.2024 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 751, datë 28.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Aurel Celibashi

Vendimi nr. 751, datë 28.3.2024 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 746, datë 20.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gerti Shani

Vendimi nr. 746, datë 20.3.2024 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 741, datë 11.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bezart Kaçkini

Vendimi nr. 741, datë 11.3.2024 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 745, datë 20.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elda Vrioni

Vendimi nr. 745, datë 20.3.2024 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 740, datë 8.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Pranvera Stafa (Selita)

Vendimi nr. 740, datë 8.3.2024 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 737, datë 13.2.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Majlinda Tosku

Vendimi nr. 737, datë 13.2.2024 Kliko këtu