MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 432, datë 1.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Luan Lusha

Vendimi nr. 432, datë 1.9.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 415, datë 7.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Saimir Smaka

Vendimi nr. 415, datë 7.7.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 431, datë 1.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Agron Gjana

Vendimi nr. 431, datë 1.9.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 420, datë 13.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Mirela Iliopullo

Vendimi nr. 420, datë 13.7.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 430, datë 30.8.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ahmet Metaliaj

Vendimi nr. 430, datë 30.8.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 427, datë 29.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Denisa Asko

Vendimi nr. 427, datë 29.7.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 401, datë 16.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alketa Zifla

Vendimi nr. 401, datë 16.6.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 429, datë 2.8.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Granit Shahu

Vendimi nr. 429, datë 2.8.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 416, datë 8.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Zegjine Sollaku

Vendimi nr. 416, datë 8.7.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 412, datë 6.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kreshnik Omari

Vendimi nr. 412, datë 6.7.2021 Kliko këtu