MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 517, datë 15.3.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arian Xhaferraj

Vendimi nr. 517, datë 15.3.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 509, datë 17.2.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Edlira Cufi

Vendimi nr. 509, datë 17.2.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 527, datë 4.5.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anila Capo (Zere)

Vendimi nr. 527, datë 4.5.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 520, datë 30.3.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Taulant Banushi

Vendimi nr. 520, datë 30.3.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 522, datë 1.4.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Aurel Arapi

Vendimi nr. 522, datë 1.4.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 514, datë 28.2.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Violeta Shkurta

Vendimi nr. 514, datë 28.2.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 516, datë 3.3.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ervin Beqiri

Vendimi nr. 516, datë 3.3.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 513, datë 25.2.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Flutura Hoxha

Vendimi nr. 513, datë 25.2.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 512, datë 25.2.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Shpëtim Reka

Vendimi nr. 512, datë 25.2.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 508, datë 10.2.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Erind Reovica

Vendimi nr. 508, datë 10.2.2022 Kliko këtu