MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr.97, datë 10.1.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Zefi

Vendim nr. 97, datë 10.1. 2019 Kliko këtu

Mars 15th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 101, datë 21.1.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Altin Binaj

Vendim nr. 101, datë 21.1.2019  Kliko këtu

Mars 12th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 89, datë 20.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Eloida Goxhi

Vendim nr. 89, datë 20.12.2018  Kliko këtu

Shkurt 27th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 102, datë 4.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Metush Saraçi

Vendim nr. 102, datë 4.2.2019  Kliko këtu

Shkurt 27th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 96, datë 9.1.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Jahjolli

Vendim nr. 96, datë 9.1.2019  Kliko këtu

Shkurt 27th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 98, datë 11.1.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adrian Shega

Vendim nr. 98, datë 11.1.2019  Kliko këtu

Shkurt 25th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 95, datë 8.1.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Alltun Çela

Vendim nr. 95, datë 8.1.2019  Kliko këtu

Shkurt 25th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 94, datë 21.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Agron Vavla

Vendim nr. 94, datë 21.12.2018  Kliko këtu

Shkurt 21st, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 99, datë 14.1.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Muça

Vendim nr. 99, datë 14.1.2019  Kliko këtu

Shkurt 13th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 81, datë 26.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Fiona Papajorgji

Vendim nr. 81, datë 26.11.2018  Kliko këtu

Shkurt 12th, 2019|MOSANKIME|0 Comments