MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 321, datë 10.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Qemal Zaimi

Vendim nr. 321, datë 10.12.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 314, datë 16.11.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Dorina Bejko

Vendim nr. 314, datë 16.11.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 322, datë 10.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bilbil Mete

Vendim nr. 322, datë 10.12.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 320, datë 9.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Lile

Vendim nr. 320, datë 9.12.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 317, datë 20.11.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Albano Çepele

Vendim nr. 317, datë 20.11.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 296, datë 16.9.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Alket Mersini

Vendim nr. 296, datë 16.9.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 318, datë 26.11.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Fran Prendi

Vendim nr. 318, datë 26.11.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 299, datë 17.9.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Fjoralba Prifti

Vendim nr. 299, datë 17.9.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 304, datë 6.10.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Neritan Cena

Vendim nr. 304, datë 6.10.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 311, datë 21.10.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Qosja

Vendim nr. 311, datë 21.10.2020 Kliko këtu