MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 197, datë 27.9.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Dhurata Haveri

Vendim nr. 197, datë 27.9.2019  Kliko këtu

Nëntor 12th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 180 datë 18.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ilir Mustafaj

Vendim nr. 180 datë 18.7.2019  Kliko këtu

Nëntor 8th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 189, datë 25.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Hysen Keta

Vendim nr. 189, datë 25.7.2019  Kliko këtu

Nëntor 1st, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 198, datë 8.10.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ema Gashi

Vendim nr. 198, datë 8.10.2019  Kliko këtu

Tetor 28th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 195, datë 9.9.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Hysni Vata

Vendim nr. 195, datë 9.9.2019  Kliko këtu

Tetor 28th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 176, datë 8.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Zeqir Hoda

Vendim nr. 176, datë 8.7.2019  Kliko këtu

Tetor 24th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 182, datë 18.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ardian Ylli

Vendim nr. 182, datë 18.7.2019  Kliko këtu

Tetor 23rd, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 177, datë 8.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Alfred Agolli

Vendim nr. 177, datë 8.7.2019  Kliko këtu

Tetor 21st, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 188, datë 24.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Maela Alicanaj

Vendim nr. 188, datë 24.7.2019  Kliko këtu

Tetor 9th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 175, datë 4.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Seknaj (Durraj)

Vendim nr. 175, datë 4.7.2019  Kliko këtu

Tetor 8th, 2019|MOSANKIME|0 Comments