MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 227, datë 17.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sandër Simoni

Vendim nr. 227, datë 17.1.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 258, datë 12.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gjon Fusha

Vendim nr. 258, datë 12.6.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 271, datë 6.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petraq Dhimitri

Vendim nr. 271, datë 6.7.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 254, datë 4.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Entela Shedula

Vendim nr. 254, datë 4.6.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 268, datë 29.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Amarildo Laçi

Vendim nr. 268, datë 29.6.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 266, datë 18.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ndue Gjura

Vendim nr. 266, datë 18.6.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 238, datë 17.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Thoma Jano

Vendim nr. 238, datë 17.2.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 223, datë 20.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Hyka

Vendim nr. 223, datë 20.12.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 242, datë 28.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Asim Vokshi

Vendim nr. 242, datë 28.2.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 243, datë 4.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Andi Civici

Vendim nr. 243, datë 4.3.2020  Kliko këtu