MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 235, datë 4.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Stavri Kallço

Vendim nr. 235, datë 4.2.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 222, datë 12.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Marjana Velçani

Vendim nr. 222, datë 12.12.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 219, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Xholi

Vendim nr. 219, datë 10.12.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 211, datë 18.11.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arjan Balliu

Vendim nr. 211, datë 18.11.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 214, datë 22.11.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Vrioni

Vendim nr. 214, datë 22.11.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 210, datë 14.11.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Isuf Shehu

Vendim nr. 210, datë 14.11.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 213, datë 22.11.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Simon Pashuku

Vendim nr. 213, datë 22.11.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 217, datë 5.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Doloreza Musabelliu

Vendim nr. 217, datë 5.12.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 225, datë 7.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Astrit Haxhialushi

Vendim nr. 225, datë 7.1.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 201, datë 25.10.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Sonila Muhametaj (Domi)

Vendim nr. 201, datë 25.10.2019  Kliko këtu