MOSANKIME

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 250, datë 9.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Erion Pustina

Vendim nr. 250, datë 9.3.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 228, datë 17.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsela Balili

Vendim nr. 228, datë 17.1.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 233, datë 3.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elona Kana

Vendim nr. 233, datë 3.2.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 246, datë 5.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Osman Aliu

Vendim nr. 246, datë 5.3.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 237, datë 12.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adnand Xhelili

Vendim nr. 237, datë 12.2.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 220, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Fatri Islamaj

Vendim nr. 220, datë 10.12.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 218, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Klodian Kurushi

Vendim nr. 218, datë 10.12.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 234, datë 4.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miliana Muça

Vendim nr. 234, datë 4.2.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 240, datë 24.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Tomor Skreli

Vendim nr. 240, datë 24.2.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 184, datë 19.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anila Guri

Vendim nr. 184, datë 19.7.2019  Kliko këtu