Institucioni i Komisionerëve Publikë nuk vetëfinancohet në asnjë formë.