Procedurë e përzgjedhjes, kompetencat/Njësia e Shërbimit Ligjor