Deri më tani në Institucionin e Komisionerëve Publikë, nuk është ushtruar asnjë monitorim/audit nga KLSH-ja.