a- Tabelë statistikore e përmuajshme/përditësohet çdo muaj;

b- Raport statistikor vjetor – viti 2018

c- Raport statistikor 6-mujor – viti 2019;

d- Raport statistikor 3-mujor – viti 2019;

e- Raport statistikor vjetor – viti 2019;

f- Raport statistikor 3-mujor – viti 2020;

g- Raport statistikor 6-mujor – viti 2020;

h- Raport statistikor 9-mujor – viti 2020;