Ngjarjet e fundit

Komisionerët Publikë në takimin e Komisionerit të BE-së me përfaqësuesit e institucioneve të Vettingut

Komisionerët Publikë morën pjesë në takimin e përbashkët që Komisioneri për Fqinjësinë dhe Zgjerimin në Bashkimin Europian, z. Oliver Varhelyi, dhe Drejtoresha e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, znj. Genoveva Ruiz Calavera, mbajtën në Tiranë me përfaqësuesit e institucioneve të rivlerësimit kalimtar të prokurorëve dhe gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë.

Komisioneri për Fqinjësinë dhe Zgjerimin në Bashkimin […]

Njoftim mbi rifillimin e veprimtarisë institucionale

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit normativ për “Disa ndryshime në Aktin normativ nr. 9”, datë 25.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga COVID-19”, miratuar nga Këshilli i Ministrave më datë 27.5.2020, rifillon veprimtarinë në kryerjen e […]

Njoftim mbi shërbimin e pritjes me publikun

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit normativ për “Disa ndryshime në Aktin normativ nr. 9”, datë 25.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”, miratuar nga Këshilli i Ministrave më datë 27.5.2020, denoncimet nga publiku, pranë këtij […]

Njoftim mbi afatet e ankimeve

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, bazuar në Aktin normativ për “Disa ndryshime në Aktin normativ nr. 9”, datë 25.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga COVID-19”, miratuar nga Këshilli i Ministrave më datë 27.5.2020, afatet për paraqitjen e ankimeve nga […]