Njoftime

Njoftim për shtyp

17.5.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 535, datë 26.5.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit,  z. Bledar Bejko, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Durrës.

Pas verifikimit të pranisë së palëve, kryesuesja e […]

Njoftim për shtyp

16.5.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 535, datë 26.5.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit,  z. Bledar Bejko, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Durrës.

Pas verifikimit të pranisë së palëve, kryesuesja e […]

Njoftim për shtyp

12.5.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 634, datë 10.3.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Naim Tota, me funksion prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Komisioneri Publik, nga shqyrtimi i vendimit nr. 634, datë 10.3.2023, […]

Njoftim për shtyp

12.5.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 657, datë 28.4.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Periand Teta, i shortuar si Ndihmësligjor në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të vendimit nr. 657, datë […]

Njoftim për shtyp

11.5.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 276, datë 21.7.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit,  znj. Irena Brahimi, aktualisht me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Pas verifikimit të pranisë së palëve, […]

Njoftim për shtyp

9.5.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 632, datë 8.3.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Laurent Fuçia, me funksion gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Vlorë.

Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin nr. 632, datë 8.3.2023, në zbatim dhe […]

Njoftim për shtyp

2.5.2023

Në datën 10.3.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Naim Tota, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Vendimi nr. 634, datë 10.3.2023, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, iu njoftua Komisionerëve Publikë më datë 28.4.2023.

Sot, më datë 2.5.2023, Operacioni […]

Njoftim për shtyp

25.4.2023

Në datën 8.3.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Laurent Fuçia, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Vlorë.

Vendimi nr. 632, datë 8.3.2023, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, iu njoftua Komisionerëve Publikë sot, më datë 25.4.2023.

Po sot, më datë 25.4.2023, Operacioni […]

Njoftim për shtyp

11.4.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 629, datë 3.3.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Besnik Cengu, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të vendimit nr. 629/2023, të Komisionit […]

Njoftim për shtyp

6.4.2023                                                

Në datën 3.3.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Besnik Cengu, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Vendimi nr. 629, datë 3.3.2023, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, iu njoftua Komisionerëve Publikë më datë 27.3.2023.

Sot, më […]