admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1013 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 307, datë 12.10.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Etleva Temo

Vendim nr. 307, datë 12.10.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 330, datë 11.1.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Pelivan Malaj

Vendim nr. 330, datë 11.1.2021 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

1.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 161, datë 18.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Kastriot Selita, me detyrë gjyqtar/Kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Kryesuesja e seancës, pas verifikimit të prezencës së palëve, i […]

Njoftim për shtyp

1.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Anton Martini, prokuror i komanduar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë.

Kryesuesi i seancës, pas verifikimit të prezencës […]

Njoftim për shtyp

1.4.2021

Në datën 2.2.2021, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Elbana Lluri, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Vendimi nr. 342, datë 2.2.2021, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, iu njoftua Komisionerëve Publikë më datë 30.3.2021.

Më datë 1.4.2021, Operacioni Ndërkombëtar i […]

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 342, datë 2.2.2021

Rekomandim datë 1.4.2021

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 337, datë 18.1.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bib Ndreca

Vendim nr. 337, datë 18.1.2021 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

31.3.2021

Në datën 12.1.2021, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Lindita (Male) Ziguri me detyrë prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi nr. 332, datë 12.1.2021, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, iu njoftua Komisionerëve Publikë, më datë 30.3.2021.

Më datë 31.3.2021, Operacioni […]

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 332, datë 12.1.2021

Rekomandim datë 31.3.2021

Njoftim për shtyp

30.3.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Anton Martini, prokuror i komanduar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, mbi […]