admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 608 blog entries.

Njoftim për kufizimin e veprimtarisë institucionale

Në kuadër të përshkallëzimit të masave mbrojtëse nga COVID-19, Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton kufizimin e mëtejshëm të veprimtarisë institucionale dhe dërgimin e punonjësve në shtëpi, deri në një njoftim të dytë zyrtar.

Në vijim, prej datës 12 mars, Komisionerët Publikë do të vazhdojnë shqyrtimin e 7 vendimeve të njoftuara nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, […]

Njoftim për shtyp

12.3.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 229, datë 28.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Dritan Banushi, me funksion gjyqtar/Kryetar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin e mësipërm, vlerëson se, referuar gjëndjes së provave […]

Ankim kundër vendimit nr. 229, datë 28.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Dritan Banushi

Ankim datë 12.3.2020
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

12.3.2020

Kolegji i Posaçëm i Apelimit shpalli sot vendimin e gjykimit të ankimit të vendimit nr. 63, datë 6.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Dollapaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit me vendimin nr.04/2020 (JR), […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 240, datë 24.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Tomor Skreli

Vendim nr. 240, datë 24.2.2020  Kliko këtu

Njoftim mbi shërbimin e pritjes me publikun

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, duke nisur nga data 10.3.2020, do të ndërpritet shërbimi i pritjes me publikun në ambientet e IKP-së, sipas udhëzimeve të miratuara nga autoritetet përkatëse shtetërore, referuar protokollit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19.

Jeni të lutur, që deri në një njoftim të dytë zyrtar […]

Njoftim për shtyp

6.3.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 162, datë 19.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Kajana, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.

Në çelje të seancës gjyqësore, […]

Njoftim për shtyp

5.3.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 63, datë 6.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Dollapaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Komisioneri Publik, në […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 184, datë 19.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anila Guri

Vendim nr. 184, datë 19.7.2019  Kliko këtu

Njoftim për shtyp

3.3.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Adnand Kosova, magjistrat/prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.

Komisioneri Publik, gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, i qëndroi kërkimit të ankimit, pasi sipas […]