admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 270 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 145, datë 8.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Apostol Prifti

Vendim nr. 145, datë 8.5.2019  Kliko këtu

Maj 27th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 141, datë 18.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Esmeralda Xhili (Çeka)

Vendim nr. 141, datë 18.4.2019  Kliko këtu

Maj 24th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

22.5.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 22, datë 7.6.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Edmond Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Lartë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, vendosi:

Ndryshimin e vendimit […]

Maj 22nd, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

22.5.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 32, datë 5.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, znj. Alma Brati, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Gjatë seancës gjyqësore, trupi gjykues njoftoi palët në proces për kryerjen e […]

Maj 22nd, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 115, datë 11.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsida Xhaferllari

Vendim nr. 115, datë 11.3.2019  Kliko këtu

Maj 21st, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 135, datë 5.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Albana Boksi

Vendim nr. 135, datë 5.4.2019  Kliko këtu

Maj 16th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 125, datë 26.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Fatmir Lushi

Vendim nr. 125, datë 26.3.2019  Kliko këtu

Maj 16th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 124, datë 26.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Çlirim Shahini

Vendim nr. 124, datë 26.3.2019  Kliko këtu

Maj 16th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 116, datë 21.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Pashk Gjaci

Vendim nr. 116, datë 21.3.2019  Kliko këtu

Maj 10th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 111, datë 27.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çeno

Vendim nr. 111, datë 27.2.2019  Kliko këtu

Maj 10th, 2019|MOSANKIME|0 Comments