admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 215 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 123, datë 26.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Myriban Mullaj

Vendim nr. 123, datë 26.3.2019  Kliko këtu

Prill 16th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 122, datë 26.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Drita Velia

Vendim nr. 122, datë 26.3.2019  Kliko këtu

Prill 16th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 127, datë 27.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Agim Ferizaj

Vendim nr. 127, datë 27.3.2019  Kliko këtu

Prill 15th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 126, datë 27.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nazmie Pengili

Vendim nr. 126, datë 27.3.2019  Kliko këtu

Prill 15th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

12.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 32, datë 5.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, znj. Alma Brati, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Komisioneri Publik, në prapësimet e tij për analizën financiare të kryer nga […]

Prill 12th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 119, datë 21.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Fejzo Hysi

Vendim nr. 119, datë 21.3.2019  Kliko këtu

Prill 11th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 118, datë 21.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Përparim Hasa

Vendim nr. 118, datë 21.3.2019  Kliko këtu

Prill 11th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 121, datë 25.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Granit Qypi

Vendim nr. 121, datë 25.3.2019  Kliko këtu

Prill 11th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 120, datë 25.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Gjinovefa Gaba

Vendim nr. 120, datë 25.3.2019  Kliko këtu

Prill 11th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

10.4.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 103, datë 5.2.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Donika Prela, magjistrate/prokurore, drejtuese në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.

Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin e mësipërm […]

Prill 10th, 2019|Njoftime|0 Comments