admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1674 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 526, datë 28.4.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Matilda Shalla

Vendimi nr. 526, datë 28.4.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 523, datë 7.4.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Eriselda Bala

Vendimi nr. 523, datë 7.4.2022 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

14.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 241, datë 26.2.2020, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Gjoka, me funksion gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, sot Gjykata e Posaçme e […]

Njoftim për shtyp

9.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 393, datë 3.6.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Gerd Hoxha, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës njoftoi […]

Njoftim për shtyp

9.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 342, datë 2.2.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elbana Lluri, magjistrate/gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës bëri me dije se […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 518, datë 25.3.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Flora Reka

Vendimi nr. 518, datë 25.3.2022 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

8.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 229, datë 28.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Dritan Banushi, me detyrë gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, vendosi:

Ndryshimin […]

Njoftim për shtyp

7.6.2022 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 255, datë 8.6.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Ludovik Dodaj, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e […]

Njoftim për shtyp

6.6.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 325, datë 14.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Rilinda Selimi, me funksion gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesi i seancës njoftoi […]

Njoftim për shtyp

3.6.2022

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 521, datë 1.4.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Erjon Shehaj, prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Lezhë.

Komisioneri Publik konstaton se, nga shqyrtimi i vendimit nr. 521/2022, të […]