admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 2272 blog entries.

Njoftim për shtyp

2.11.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 698, datë 15.9.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, Gjergji Tako, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të vendimit nr. […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 697, datë 15.9.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adriatik Bocaj

Vendimi nr. 697, datë 15.9.2023 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

31.10.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 693, datë 10.8.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Saimir Hysa, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të vendimit nr. […]

Ankim kundër vendimit nr. 693, datë 10.8.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Saimir Hysa

Ankim datë 31.10.2023
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

26.10.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 595, datë 7.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Arbër Çela, me funksion gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Shkodër.

Pas verifikimit të prezencës, kryesuesja e seancës kërkoi qëndrimin e […]

Njoftim për shtyp

19.10.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 701, datë 25.9.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Jurida Bajraktari, me detyrë Ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të vendimit nr. 701/2023, të Komisionit […]

Ankim kundër vendimit nr. 701, datë 25.9.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Jurida Bajraktari

Ankim datë 19.10.2023
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

18.10.2023

Në datën 10.8.2023, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Saimir Hysa, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë.

Vendimi nr. 693, datë 10.8.2023, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, iu njoftua Komisionerëve Publikë, më datë […]

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 693, datë 10.8.2023

Rekomandim datë 18.10.2023

Njoftim për shtyp

17.10.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 696, të datës 11.9.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marsida Frashëri, prokurore pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Shkodër.

Komisioneri Publik, nga shqyrtimi i vendimit nr. 696/2023 […]