admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1967 blog entries.

Njoftim për shtyp

21.2.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 595, datë 7.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Arbër Çela, me funksion gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Shkodër.

Komisioneri Publik, mbështetur në kompetencën e tij kushtetuese e ligjore, çmon se, […]

Ankim kundër vendimit nr. 595, datë 7.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Arbër Çela

Ankim datë 21.2.2023
Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 604, datë 21.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Andri Ymeri

Vendimit nr. 604, datë 21.12.2022 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

17.2.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 607, datë 22.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Kledian Llaho, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Sarandë.

Komisioneri Publik, edhe në rastin konkret, mbështetur në kompetencën […]

Ankim kundër vendimit nr. 607, datë 22.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Kledian Llaho

Ankim datë 17.2.2023
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

16.2.2023   

Në datën 21.12.2022, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Mariola Mërtiri, me detyrë prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Vendimi nr. 606, datë 21.12.2022, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, iu njoftua Komisionerëve Publikë më datë 13.2.2023.

Sot, më […]

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 606, datë 21.12.2022

Rekomandim datë 16.2.2023

Njoftim për shtyp

16.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 275, datë 20.7.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Enkeleda Osmani (Xhengo), me detyrë prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Durrës.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim […]

Njoftim për shtyp

14.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 519, datë 25.3.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Kastriot Gramshi, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e  Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Pas verifikimit të pranisë së palëve, kryesuesi i seancës ftoi […]

Njoftim për shtyp

14.2.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 600, datë 19.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Robert Kote, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Komisioneri Publik, mbështetur në kompetencën e tij kushtetuese dhe ligjore […]