admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 126 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 35, datë 12.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adriatik Cama

Vendim nr. 35, datë 12.7.2018 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

24.9.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova, magjistrat/gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda, kandidate për anëtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Në vlerësimin e […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 49, datë 25.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ardian Dvorani

Vendim nr. 49, datë 25.7.2018 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 56, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Hallunaj

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 54, datë 31.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Medi Bici

Vendim nr. 54, datë 31.7.2018 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Medja

Ankim datë 14.9.2018  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.6.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 9.9.2019  Kliko këtu

Njoftim për shtyp

14.9.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Gentian Medja, magjistrat/gjyqtar në Gjykatën Administrative, Shkalla e Parë, Tiranë.

Në vlerësimin e Komisionerit Publik, në rastin konkret, […]

Njoftim për shtyp

10.9.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku u shqyrtua ankimi i paraqitur nga ky institucion, ndaj vendimit nr.05, datë 23.3.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit znj. Mirela Fana, ish-anëtare e Gjykatës së Lartë.

Trupa gjykuese e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, pas verifikimit të […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 39, datë 17.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Tom Ndreca

Vendim nr. 39, datë 17.7.2018  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 30, datë 3.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Vatë Staka

Vendim nr. 30, datë 3.7.2018  Kliko këtu