Ankim datë 14.9.2018  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.6.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 9.9.2019  Kliko këtu