710, 2020

Komisionerët Publikë në takimin e Komisionerit të BE-së me përfaqësuesit e institucioneve të Vettingut

Komisionerët Publikë morën pjesë në takimin e përbashkët që Komisioneri për Fqinjësinë dhe Zgjerimin në Bashkimin Europian, z. Oliver Varhelyi, dhe Drejtoresha e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, znj. Genoveva Ruiz Calavera, mbajtën në Tiranë me […]

2805, 2020

Njoftim mbi rifillimin e veprimtarisë institucionale

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit normativ për “Disa ndryshime në Aktin normativ nr. 9”, datë 25.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së […]

2805, 2020

Njoftim mbi shërbimin e pritjes me publikun

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit normativ për “Disa ndryshime në Aktin normativ nr. 9”, datë 25.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së […]

2805, 2020

Njoftim mbi afatet e ankimeve

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, bazuar në Aktin normativ për “Disa ndryshime në Aktin normativ nr. 9”, datë 25.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes […]

Vendndodhja

Vendndodhja jonë: 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”;

Njësia Administrative nr. 5;

Kodi postar: 1019, nr. 8;

Tiranë, Shqipëri 

Kontakt: info@ikp.al