Ankim datë 20.1.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 31.1.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 13.2.2023 Kliko këtu