Ankim datë 12.2.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.4.2022 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.5.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 20.6.2022 Kliko këtu