Ankim datë 13.4.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.10.2021 Kliko këtu 
Parashtrimet e çështjes datë 18.11.2021 Kliko këtu 
Bisedimet përfundimtare datë 2.12.2021 Kliko këtu