Ankim datë 14.4.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.3.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 22.6.2022 Kliko këtu