Ankim datë 7.5.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.4.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 24.5.2022 Kliko këtu