Ankim datë 10.5.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.7.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 8.9.2021 Kliko këtu