Ankim datë 8.2.2022 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.7.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 22.7.2022 Kliko këtu