admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1967 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 597, datë 12.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kudusi Shahu

Vendimit nr. 597, datë 12.12.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 625, datë 20.2.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Markelian Kuqo

Vendimit nr. 625, datë 20.2.2023 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

2.3.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 519, datë 25.3.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Kastriot Gramshi, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 616, datë 27.1.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Entela Shedula

Vendimit nr. 616, datë 27.1.2023 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

28.2.2023

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 606, datë 21.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Mariola Mërtiri, me detyrë prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Komisioneri Publik, pas shqyrtimit të vendimit nr. 606/2022, të Komisionit […]

Ankim kundër vendimit nr. 606, datë 21.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Mariola Mërtiri

Ankim datë 28.2.2023
Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 613, datë 16.1.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Paulin Çera

Vendimit nr. 613, datë 16.1.2023 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

23.2.2023

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 287, datë 4.8.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit,  znj. Anita Mici, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Durrës.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, vendosi:

Ndryshimin […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 601, datë 19.12.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Majlinda Dogga

Vendimit nr. 601, datë 19.12.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 620, datë 6.2.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Flamur Kolleshi

Vendimit nr. 620, datë 6.2.2023 Kliko këtu