admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 703 blog entries.

Njoftim për shtyp

30.7.2020 

Në datën 10.7.2020, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Alkelina Gazidedja, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit.

Sot, më datë 30.7.2020, Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit u ka paraqitur Komisionerëve Publikë rekomandimin për të ankimuar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit vendimin e […]

Rekomandim për vendimin e KPK-së datë 10.7.2020

Rekomandim datë 30.7.2020

Njoftim për shtyp

30.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 169, datë 26.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Regleta Panajoti, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, pasi administroi përgjigjet zyrtare nga Këshilli i Lartë […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 227, datë 17.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sandër Simoni

Vendim nr. 227, datë 17.1.2020  Kliko këtu

Njoftim për shtyp

27.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr.103, datë 5.2.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Donika Prela, magjistrate/prokurore, në atë kohë drejtuese e Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.

Trupi gjykues, gjatë […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 258, datë 12.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gjon Fusha

Vendim nr. 258, datë 12.6.2020  Kliko këtu

Njoftim për shtyp

24.7.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 257, datë 12.6.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Miranda Andoni, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin nr. 257, datë 12.6.2020, vlerëson se përfundimet e arritura nga […]

Ankim kundër vendimit nr. 257, datë 12.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Andoni

Ankim datë 24.7.2020
Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 271, datë 6.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petraq Dhimitri

Vendim nr. 271, datë 6.7.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 254, datë 4.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Entela Shedula

Vendim nr. 254, datë 4.6.2020  Kliko këtu