admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 323 blog entries.

Njoftim për shtyp

22.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, znj. Nertina Kosova, magjistrate/gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.

Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit parashtruan pretendimet përfundimtare pas […]

Korrik 22nd, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

19.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku filloi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Në nisje të seancës, Komisioneri Publik i parashtroi trupit gjykues kërkesën për […]

Korrik 19th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

19.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, znj. Nertina Kosova, magjistrat/gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.

Gjatë seancës së sotme, Komisioneri Publik dhe subjekti i […]

Korrik 19th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 174, datë 1.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Guxim Zenelaj

Vendim nr. 174, datë 1.7.2019  Kliko këtu

Korrik 19th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 157, datë 14.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Millonai

Vendim nr. 157, datë 14.6.2019  Kliko këtu

Korrik 18th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 150, datë 28.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Roland Jaupaj

Vendim nr. 150, datë 28.5.2019 Kliko këtu

Korrik 18th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

17.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 46, datë 24.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Xhezair Zaganjori, magjistrat/ Kryetar i Gjykatës së Lartë.

Komisioneri Publik, gjatë parashtrimeve të konkluzioneve përfundimtare, u qëndroi të gjitha shkaqeve të […]

Korrik 17th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

17.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Gentian Medja, magjistrat/gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Gjatë seancës së sotme gjyqësore, Komisioneri Publik parashtroi qëndrimin […]

Korrik 17th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

15.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 61, datë 2.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Gentjan Osmani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, aktualisht anëtar i […]

Korrik 15th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

12.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, znj. Nertina Kosova, magjistrat/gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.

Gjatë seancës së sotme, trupi gjykues njohu palët në […]

Korrik 12th, 2019|Njoftime|0 Comments