admin.ikp

About admin.ikp admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin.ikp admin has created 46 blog entries.

Njoftim për shtyp

12.11.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku u shqyrtua ankimi i paraqitur nga ky institucion kundër vendimit nr. 22, datë 7.6.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Lartë.

Komisioneri Publik në parashtrimet e çështjes njohu trupën gjykuese me […]

By |Nëntor 12th, 2018|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 57, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Brunilda Kadi

Vendim nr. 57, datë 1.8.2018  Kliko këtu

By |Nëntor 5th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

31.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi, Prokuror i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.

Shkaqet përcaktuese për të cilat Komisioneri Publik […]

By |Tetor 31st, 2018|Njoftime|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi

Ankim datë 31.10.2018

Kliko këtu

By |Tetor 31st, 2018|ANKIME|0 Comments

Raport Monitorimi

Raport monitorimi për periudhën janar – prill 2018

Raport monitorimi për periudhën janar – gusht 2018

 

By |Tetor 30th, 2018|Uncategorized|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 45, datë 23.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ervin Metalla

Vendim nr. 45, datë 23.7.2018 Kliko këtu

By |Tetor 29th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 64, datë 10.9.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bujar Hoti

Vendim nr. 64, datë 10.9.2018 Kliko këtu

By |Tetor 29th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

26.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Në vlerësimin e Komisionerit Publik, në rastin konkret, nuk krijohet bindja se subjekti i […]

By |Tetor 26th, 2018|Njoftime|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj

Ankim datë 26.10.2018  
Kliko këtu

By |Tetor 26th, 2018|ANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 44, datë 23.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Nela

Vendim nr. 44, datë 23.7.2018 Kliko këtu

By |Tetor 26th, 2018|MOSANKIME|0 Comments