admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1620 blog entries.

Njoftim për shtyp

24.5.2022

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 524, datë 8.4.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Elfrida Bregova, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Komisioneri Publik konstaton se, nga shqyrtimi i vendimit nr. 524/2022, të Komisionit, […]

Njoftim për shtyp

24.5.2022               

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 519, datë 25.3.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Kastriot Gramshi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Komisioneri Publik, mbështetur në kompetencën e tij kushtetuese dhe ligjore, në zbatim dhe […]

Ankim kundër vendimit nr. 524, datë 8.4.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elfrida Bregova

Ankim datë 24.5.2022
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 519, datë 25.3.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Kastriot Gramshi

Ankim datë 24.5.2022
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

24.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 344, datë 11.2.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marinela Osmani (Nuni), magjistrate/gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë (në momentin e dhënies së vendimit, me detyrë Këshilltare […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 517, datë 15.3.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arian Xhaferraj

Vendimi nr. 517, datë 15.3.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 509, datë 17.2.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Edlira Cufi

Vendimi nr. 509, datë 17.2.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 527, datë 4.5.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anila Capo (Zere)

Vendimi nr. 527, datë 4.5.2022 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

20.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 229, datë 28.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Dritan Banushi, me detyrë gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, subjekti i rivlerësimit dhe […]

Njoftim për shtyp

19.5.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 325, datë 14.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Rilinda Selimi, me funksion gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

Komisioneri Publik iu përgjigj pyetjeve sqaruese lidhur me ankimin, që […]