admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 608 blog entries.

Njoftim mbi rifillimin e veprimtarisë institucionale

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit normativ për “Disa ndryshime në Aktin normativ nr. 9”, datë 25.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga COVID-19”, miratuar nga Këshilli i Ministrave më datë 27.5.2020, rifillon veprimtarinë në kryerjen e […]

Njoftim mbi shërbimin e pritjes me publikun

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit normativ për “Disa ndryshime në Aktin normativ nr. 9”, datë 25.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”, miratuar nga Këshilli i Ministrave më datë 27.5.2020, denoncimet nga publiku, pranë këtij […]

Njoftim mbi afatet e ankimeve

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, bazuar në Aktin normativ për “Disa ndryshime në Aktin normativ nr. 9”, datë 25.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga COVID-19”, miratuar nga Këshilli i Ministrave më datë 27.5.2020, afatet për paraqitjen e ankimeve nga […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 250, datë 9.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Erion Pustina

Vendim nr. 250, datë 9.3.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 228, datë 17.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsela Balili

Vendim nr. 228, datë 17.1.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 233, datë 3.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elona Kana

Vendim nr. 233, datë 3.2.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 246, datë 5.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Osman Aliu

Vendim nr. 246, datë 5.3.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 237, datë 12.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adnand Xhelili

Vendim nr. 237, datë 12.2.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 220, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Fatri Islamaj

Vendim nr. 220, datë 10.12.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 218, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Klodian Kurushi

Vendim nr. 218, datë 10.12.2019  Kliko këtu