admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1203 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 395, datë 8.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Stoja

Vendim nr. 395, datë 8.6.2021 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

26.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ngresi, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e trupit gjykues komunikoi […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 408, datë 25.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ergys Gashi

Vendim nr. 408, datë 25.6.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 394, datë 7.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Valbon Çekrezi

Vendim nr. 394, datë 7.6.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 385, datë 18.5.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Flojera Davidhi

Vendim nr. 385, datë 18.5.2021 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

21.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 374, datë 23.4.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Shkëlqim Miri, ish-gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesi i seancës konstatoi mungesën e subjektit […]

Njoftim për shtyp

21.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 183, datë 19.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano, prokuror/Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Krujë.

Në fillim të seancës, kryesuesja e trupit gjykues njoftoi […]

Njoftim për shtyp

21.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 316, datë 17.11.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Ibrahim Hoxha, ish-gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës konstatoi mosprezencën e […]

Njoftim për shtyp

16.7.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 200, datë 16.10.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besim Hajdarmataj, me funksion prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.

Kryesuesi i trupit gjykues, pas verifikimit […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 389, datë 9.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Migena Laska

Vendim nr. 389, datë 9.6.2021 Kliko këtu