admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 467 blog entries.

Njoftim për shtyp

21.11.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi, aktualisht me detyrë gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes, […]

Nëntor 21st, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

12.11.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi, aktualisht me detyrë gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese.

Komisioneri Publik, në konkluzionet përfundimtare, u qëndroi të gjitha shkaqeve të […]

Nëntor 12th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 197, datë 27.9.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Dhurata Haveri

Vendim nr. 197, datë 27.9.2019  Kliko këtu

Nëntor 12th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 180 datë 18.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ilir Mustafaj

Vendim nr. 180 datë 18.7.2019  Kliko këtu

Nëntor 8th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

7.11.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi, aktualisht me detyrë gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese.

Gjatë seancës së sotme, trupi gjykues u njoh me qëndrimet e […]

Nëntor 7th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

4.11.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi, aktualisht me detyrë gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese.

Gjatë seancës së sotme, trupi gjykues u njoh me qëndrimet e […]

Nëntor 4th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 189, datë 25.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Hysen Keta

Vendim nr. 189, datë 25.7.2019  Kliko këtu

Nëntor 1st, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 198, datë 8.10.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ema Gashi

Vendim nr. 198, datë 8.10.2019  Kliko këtu

Tetor 28th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 195, datë 9.9.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Hysni Vata

Vendim nr. 195, datë 9.9.2019  Kliko këtu

Tetor 28th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

25.10.2019 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 187, datë 24.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Elvin Gokaj, me detyrë prokuror/Drejtues në Prokurorinë e Apelit, Shkodër.

Komisioneri Publik vlerëson se, referuar gjendjes së fakteve dhe provave në rastin […]

Tetor 25th, 2019|Njoftime|0 Comments