admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 95 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 80, datë 23.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Shpëtim Kurti

Vendim nr. 80, datë 23.11.2018  Kliko këtu

By |Janar 15th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 73, datë 2.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artor Ylli

Vendim nr. 73, datë 2.11.2018  Kliko këtu

By |Janar 11th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 78, datë 15.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Liçaj

Vendim nr. 78, datë 15.11.2018  Kliko këtu

By |Janar 4th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 77, datë 15.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ramadan Troci

Vendim nr. 77, datë 15.11.2018  Kliko këtu

By |Janar 4th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 69, datë 10.10.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Entela Prifti

Vendim nr. 69, datë 10.10.2018  Kliko këtu

By |Dhjetor 31st, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 75, datë 8.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Nakaj

Vendim nr. 75, datë 8.11.2018  Kliko këtu

By |Dhjetor 28th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 76, datë 12.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Arta Vorpsi

Vendim nr. 76, datë 12.11.2018  Kliko këtu

By |Dhjetor 27th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

17.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit të paraqitur nga ky institucion kundër vendimit nr. 22, datë 7.6.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Lartë.

Në seancën e sotme, Komisioneri Publik dhe subjekti i […]

By |Dhjetor 17th, 2018|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

17.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit, i paraqitur nga ky institucion kundër vendimit nr. 24, datë 13.6.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit z. Bashkim Dedja, Kryetar i Gjykatës Kushtetuese.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, […]

By |Dhjetor 17th, 2018|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

13.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i  ankimit, i paraqitur nga ky institucion kundër vendimit nr. 24, datë 13.6.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit z. Bashkim Dedja, Kryetar i Gjykatës Kushtetuese.

Trupa gjykuese e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit njoftoi palët […]

By |Dhjetor 13th, 2018|Njoftime|0 Comments