admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 794 blog entries.

Njoftim për shtyp

30.10.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 275, datë 20.7.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Osmani (Xhengo), me funksion prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Durrës.

Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin nr. 275, datë 20.7.2020, […]

Ankim kundër vendimit nr. 275, datë 20.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Osmani (Xhengo)

Ankim datë 30.10.2020
Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 306, datë 9.10.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Zihni Shahu

Vendim nr. 306, datë 9.10.2020 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

23.10.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 276, datë 21.7.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Irena Brahimi, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin nr. 276, datë 21.7.2020, konstaton se përfundimet e […]

Ankim kundër vendimit nr. 276, datë 21.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Brahimi

Ankim datë 23.10.2020
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

22.10.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 112, datë 4.3.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka, prokuror, Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 277, datë 21.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Niko Rapi

Vendim nr. 277, datë 21.7.2020 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

21.10.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 187, datë 24.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Elvin Gokaj, prokuror / në atë kohë Drejtues i Prokurorisë së Apelit, Shkodër.

Komisioneri Publik, z. Florian Ballhysa, njoftoi trupin gjykues […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 260, datë 15.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Aliaj

Vendim nr. 260, datë 15.6.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 301, datë 1.10.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Shahin Pasha

Vendim nr. 301, datë 1.10.2020 Kliko këtu