admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1759 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 554, datë 18.7.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Albert Meça

Vendimi nr. 554, datë 18.7.2022 Kliko këtu

test

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE I PËRGJIGJEVE 2022

http://ikp.al/wp-content/uploads/2022/10/K%C3%ABrkesave-dhe-i-p%C3%ABrgjigjeve-2022.pdf

 

Njoftim për shtyp

30.9.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 269, datë 1.7.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit,  znj. Valdete Hoxha, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, vendosi:

Lënien […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 559, datë 8.9.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bujar Memia

Vendimi nr. 559, datë 8.9.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 552, datë 14.7.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Riselda Fishta

Vendimi nr. 552, datë 14.7.2022 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

23.9.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 269, datë 1.7.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit,  znj. Valdete Hoxha, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës informoi se […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 548, datë 6.7.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Leonard Filopati

Vendimi nr. 548, datë 6.7.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 546, datë 30.6.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Sharra

Vendimi nr. 546, datë 30.6.2022 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 545, datë 30.6.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Astrit Halilaj

Vendimi nr. 545, datë 30.6.2022 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

13.9.2022

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku nisi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 269, datë 1.7.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit,  znj. Valdete Hoxha, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, subjekti i rivlerësimit i kërkoi […]