admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 394 blog entries.

Njoftim për shtyp

20.9.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.

Komisioneri Publik, […]

Shtator 20th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

18.9.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 169, datë 26.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Regleta Panajoti, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Nisur nga dispozitat e nenit 179/b/5 të Kushtetutës, aneksit të Kushtetutës dhe në […]

Shtator 18th, 2019|Njoftime|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 169, datë 26.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Regleta Panajoti

Ankim datë 18.9.2019
Kliko këtu

Shtator 18th, 2019|ANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

13.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Gentian Medja, magjistrat/gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor […]

Shtator 13th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

9.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Gentian Medja, magjistrat/gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.

Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit në këtë seancë parashtruan […]

Shtator 9th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

6.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj, gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë.

Gjatë seancës gjyqësore, subjekti i rivlerësimit parashtroi prapësimet e tij lidhur me […]

Shtator 6th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

3.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku filloi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi, prokuror i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.

Kryesuesi i trupit gjykues njoftoi […]

Shtator 3rd, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 165, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Klodiana Veizi

Vendim nr. 165, datë 21.6.2019  Kliko këtu

Gusht 19th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 171, datë 26.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Eugen Beçi

Vendim nr. 171, datë 26.6.2019  Kliko këtu

Gusht 19th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 158, datë 14.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Vladimir Mara

Vendim nr. 158, datë 14.6.2019  Kliko këtu

Gusht 14th, 2019|MOSANKIME|0 Comments