admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1013 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 343, datë 11.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elsa Miha

Vendim nr. 343, datë 11.2.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 326, datë 17.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Florjan Kalaja

Vendim nr. 326, datë 17.12.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 345, datë 15.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Ahmeti

Vendim nr. 345, datë 15.2.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 288, datë 6.8.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çomo

Vendim nr. 288, datë 6.8.2020 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 333, datë 13.1.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Shkëlqim Mustafa

Vendim nr. 333, datë 13.1.2021 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

18.3.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku filloi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 173, datë 1.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Madani, me detyrë prokuror/Drejtues në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Kavajë.

Komisioneri Publik, në parashtrim të ankimit, iu qëndroi gjetjeve të […]

Njoftim për shtyp

17.3.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku filloi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 161, datë 18.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Kastriot Selita, me detyrë gjyqtar/Kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Kryesuesja e seancës, pas verifikimit të prezencës së palëve, njoftoi […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 334, datë 14.1.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Allajbeu

Vendim nr. 334, datë 14.1.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 349, datë 22.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Izet Salaj

Vendim nr. 349, datë 22.2.2021 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

11.3.2021

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 1.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Madani, me detyrë prokuror/Drejtues në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Kavajë.

Kryesuesja e trupit gjykues, gjatë verifikimit të prezencës së palëve, informoi se Komisionerët Publikë, […]