admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 270 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 117, datë 21.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ornela Naqellari

Vendim nr. 117, datë 21.3.2019  Kliko këtu

Maj 9th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 140, datë 16.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ardian Nezha

Vendim nr. 140, datë 16.4.2019  Kliko këtu

Maj 3rd, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

2.5.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 22, datë 7.6.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Edmond Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Lartë.

Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit paraqitën konkluzionet përfundimtare.

Komisioneri […]

Maj 2nd, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

26.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 32, datë 5.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, znj. Alma Brati, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Gjatë seancës gjyqësore, subjekti i rivlerësimit kërkoi nga trupa gjykuese të mos […]

Prill 26th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 113, datë 8.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arqilea Koça

Vendim nr. 113, datë 8.3.2019  Kliko këtu

Prill 26th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 134, datë 4.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Fusha

Vendim nr. 134, datë 4.4.2019  Kliko këtu

Prill 24th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 133, datë 3.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Halil Vani

Vendim nr. 133, datë 3.4.2019  Kliko këtu

Prill 23rd, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

19.4.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 112, datë 4.3.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka, prokuror, Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin e mësipërm të Komisionit të Pavarur të […]

Prill 19th, 2019|Njoftime|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka

Ankim datë 19.4.2019
Kliko këtu

Prill 19th, 2019|ANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 132, datë 2.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bujar Çiçi

Vendim nr. 132, datë 2.4.2019  Kliko këtu

Prill 19th, 2019|MOSANKIME|0 Comments