admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 608 blog entries.

Njoftim për shtyp

27.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cani, magjistrat/prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Kolegji i […]

Njoftim për shtyp

26.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Adnand Kosova, magjistrat/prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.

Në nisje të seancës gjyqësore, trupi gjykues konfirmoi mbërritjen e informacionit të kërkuar pranë […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 236, datë 6.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Marina Rraboshta

Vendim nr. 236, datë 6.2.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 226, datë 14.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ketra Bajrami

Vendim nr. 226, datë 14.1.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 232, datë 31.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Liljana Sulollari (Baku)

Vendim nr. 232, datë 31.1.2020  Kliko këtu

Njoftim për shtyp

25.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 63, datë 6.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Dollapaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Në çelje të […]

Njoftim për shtyp

25.2.2020 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 221, datë 10.12.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Anita Jella, me funksion prokurore/Drejtuese në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Durrës.

Nisur nga parashikimi i nenit 179/b, pika 5, të […]

Ankim kundër vendimit nr. 221, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Jella

Ankim datë 25.2.2020
Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 215, datë 4.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Iliriana Olldashi

Vendim nr. 215, datë 4.12.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 235, datë 4.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Stavri Kallço

Vendim nr. 235, datë 4.2.2020  Kliko këtu