admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 433 blog entries.

Njoftim për shtyp

18.9.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 169, datë 26.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Regleta Panajoti, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Nisur nga dispozitat e nenit 179/b/5 të Kushtetutës, aneksit të Kushtetutës dhe në […]

Shtator 18th, 2019|Njoftime|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 169, datë 26.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Regleta Panajoti

Ankim datë 18.9.2019
Kliko këtu

Shtator 18th, 2019|ANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

13.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Gentian Medja, magjistrat/gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor […]

Shtator 13th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

9.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Gentian Medja, magjistrat/gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.

Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit në këtë seancë parashtruan […]

Shtator 9th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

6.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj, gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë.

Gjatë seancës gjyqësore, subjekti i rivlerësimit parashtroi prapësimet e tij lidhur me […]

Shtator 6th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

3.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku filloi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi, prokuror i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.

Kryesuesi i trupit gjykues njoftoi […]

Shtator 3rd, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 165, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Klodiana Veizi

Vendim nr. 165, datë 21.6.2019  Kliko këtu

Gusht 19th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 171, datë 26.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Eugen Beçi

Vendim nr. 171, datë 26.6.2019  Kliko këtu

Gusht 19th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 158, datë 14.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Vladimir Mara

Vendim nr. 158, datë 14.6.2019  Kliko këtu

Gusht 14th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 186, datë 23.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Arjana Fullani

Vendim nr. 186, datë 23.7.2019  Kliko këtu

Gusht 9th, 2019|MOSANKIME|0 Comments