admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 379 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 179, datë 10.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Aleksandër Muskaj

Vendim nr. 179, datë 10.7.2019  Kliko këtu

Korrik 29th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

26.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 46, datë 24.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Xhezair Zaganjori, magjistrat/Kryetar i Gjykatës së Lartë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes, vendosi:

Ndryshimin […]

Korrik 26th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

26.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, znj. Nertina Kosova, magjistrate/gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor […]

Korrik 26th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 153, datë 7.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ened Nakuçi

Vendim nr. 153, datë 7.6.2019  Kliko këtu

Korrik 26th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

25.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Bala (Pajo), ish-këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, të ankimit të Komisionerit […]

Korrik 25th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 178, datë 8.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Evelina Qirjako

Vendim nr. 178, datë 8.7.2019  Kliko këtu

Korrik 25th, 2019|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

24.7.2019

Në datë 18.6.2019, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Kastriot Selita, gjyqtar/Kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Vendimi nr. 161, datë 18.6.2019, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për konfirmimin në detyrë të z. Kastriot Selita, iu njoftua Komisionerëve Publikë sot, […]

Korrik 24th, 2019|Njoftime|0 Comments

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 161, datë 18.6.2019

Rekomandim datë 24.7.2019

Korrik 24th, 2019|REKOMANDIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

 24.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 61, datë 2.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, z. Gentjan Osmani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, aktualisht anëtar i Këshillit […]

Korrik 24th, 2019|Njoftime|0 Comments

Njoftim për shtyp

22.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi i ankimit kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë për subjektin e rivlerësimit, znj. Nertina Kosova, magjistrate/gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.

Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit parashtruan pretendimet përfundimtare pas […]

Korrik 22nd, 2019|Njoftime|0 Comments