admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 676 blog entries.

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 253, datë 12.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nevrie Duka (Halo)

Vendim nr. 253, datë 12.3.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 251, datë 9.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Eneida Civici

Vendim nr. 251, datë 9.3.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 196, datë 13.9.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gjovalin Përnoca

Vendim nr. 196, datë 13.9.2019  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 252, datë 11.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Agim Dilka

Vendim nr. 252, datë 11.3.2020  Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 207, datë 8.11.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Kalaja

Vendim nr. 207, datë 8.11.2019  Kliko këtu

Njoftim për shtyp

12.6.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 241, datë 26.2.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Irena Gjoka, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Komisioneri Publik konstaton se, […]

Ankim kundër vendimit nr. 241, datë 26.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Gjoka

Ankim datë 12.6.2020
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

10.6.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Anton Martini, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.

Komisioneri Publik vlerëson se, referuar gjendjes së fakteve dhe […]

Ankim kundër vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Anton Martini

Ankim datë 10.6.2020
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

9.6.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 249, datë 6.3.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Piro Samara, Inspektor pranë ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Në vlerësimin e Komisionerit Publik, vendimi nr. 249, datë 6.3.2020, i Komisionit të Pavarur […]