REKOMANDIME

REKOMANDIME NGA OPERACIONI NDËRKOMBËTAR I MONITORIMIT (ONM)

1709, 2021

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 410, datë 30.6.2021

Rekomandim datë 17.9.2021

809, 2021

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 392, datë 28.5.2021

Rekomandim datë 8.9.2021

807, 2021

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 393, datë 3.6.2021

Rekomandim datë 8.7.2021

2106, 2021

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 363, datë 1.4.2021

Rekomandim datë 21.6.2021
Shtesë (Addendum) e Rekomandimit të datës 21.6.2021

2204, 2021

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 344, datë 11.2.2021

Rekomandim datë 22.4.2021

104, 2021

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 342, datë 2.2.2021

Rekomandim datë 1.4.2021

3103, 2021

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 332, datë 12.1.2021

Rekomandim datë 31.3.2021

2801, 2021

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 325, datë 14.12.2020

Rekomandim datë 28.1.2021

1211, 2020

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 286, datë 4.8.2020

Rekomandim datë 11.11.2020

3007, 2020

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 273, datë 10.7.2020

Rekomandim datë 30.7.2020

1202, 2020

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 221, datë 10.12.2019

Rekomandim datë 12.2.2020

412, 2019

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 200, datë 16.10.2019

Rekomandim datë 04.12.2019

2907, 2019

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 173, datë 1.7.2019

Rekomandim datë 29.7.2019

2407, 2019

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 161, datë 18.6.2019

Rekomandim datë 24.7.2019

102, 2019

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 90, datë 20.12.2018

Rekomandim datë 1.2.2019

2501, 2019

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 84, datë 27.11.2018

Rekomandim datë 25.1.2019

1510, 2018

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 62, datë 3.8.2018

Rekomandim datë 10.8.2018

1510, 2018

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 61, datë 2.8.2018

Rekomandim datë 9.8.2018

1510, 2018

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 60, datë 1.8.2018

Rekomandim datë 9.8.2018

Shtojcë/rekomandim datë 13.9.2018 

1510, 2018

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 46, datë 24.7.2018

Rekomandim datë  6.8.2018

1510, 2018

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 24, datë 13.6.2018

Rekomandim datë 13.7.2018