Ankim datë 11.7.2018 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 12.11.2018 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 2.5.2019 Kliko këtu