Ankime 2018

Ankim kundër vendimit nr. 63, datë 6.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Dollapaj

Ankim datë 20.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.12.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 16.12.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 16.1.2020  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.2.2020  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 5.3.2020  Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 61, datë 2.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentjan Osmani

Ankim datë 15.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.7.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 15.7.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 24.7.2019 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi

Ankim datë 31.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.9.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 1.10.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 16.10.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.11.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.11.2019  Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj

Ankim datë 26.10.2018 Kliko këtu
Rivendosje në afat e së drejtës së ankimit për një shkak të panjohur Kliko këtu

Shtesë ankimi Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 19.7.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 11.10.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 16.10.2019 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 46, datë 24.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori

Ankim datë 12.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 10.7.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.7.2019  Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Bala

Ankim datë 5.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 24.7.2019 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova

Ankim datë 24.9.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.7.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 22.7.2019 Kliko këtu

 

Ankim kundër vendimit nr. 42, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari

Ankim datë 29.8.2018  Kliko këtu 
Parashtrimet e çështjes datë 13.2.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.2.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.2.2019 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 47, datë 25.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Astrit Faqolli

Ankim datë 28.8.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.3.2019 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 32, datë 5.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Brati

Ankim datë 14.8.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.3.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 2.7.2019 Kliko këtu