Ankim datë 14.8.2018 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 11.3.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 17.6.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 2.7.2019 Kliko këtu