Ankim datë 24.9.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.7.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 22.7.2019 Kliko këtu