Ankim datë 20.11.2018 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 4.12.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 16.12.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 16.1.2020  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.2.2020  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 5.3.2020  Kliko këtu