Ankim datë 31.1.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 19.2.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.6.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.6.2020 Kliko këtu