Ankime 2019

Ankim kundër vendimit nr. 187, datë 24.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Elvin Gokaj

Ankim datë 25.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 2.11.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.11.2020 Kliko këtu

 

Ankim kundër vendimit nr. 173, datë 1.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Madani

Ankim datë 22.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 18.3.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 22.4.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 29.4.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 29.4.2021 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 190, datë 26.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ramiz Lala

Ankim datë 3.10.2019 Kliko këtu
Parashtrime të çështjes datë 2.6.2021 Kliko këtu
Parashtrime/prapësime të çështjes datë 2.6.2021 Kliko këtu
Parashtrime të çështjes datë 22.6.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 7.7.2021 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 183, datë 19.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano

Ankim datë 3.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 27.4.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 3.6.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 9.7.2021  Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare 14.9.2021  Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 169, datë 26.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Regleta Panajoti

Ankim datë 18.9.2019
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 161, datë 18.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kastriot Selita

Ankim datë 8.8.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.3.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 1.4.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.4.2021  Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 19.5.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.6.2021  Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 162, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Kajana

Ankim datë 2.8.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.3.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.7.2020 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka

Ankim datë 19.4.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 22.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 14.9.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 2.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 8.10.2020 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 103, datë 5.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Donika Prela

Ankim datë 10.4.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 3.9.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 18.9.2020 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adnand Kosova

Ankim datë 13.2.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.2.2020 Kliko këtu
Denoncimi i datës 17.12.2019, pranë Institucionit të Komisionerëve Publikë Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 26.2.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 3.3.2020 Kliko këtu